Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
clean up, replaced: ( → (, ) → ) using AWB
{{Infobox Musical artist <!-- See Wikipedia:WikiProject_Musicians -->
| Name = Kim Junsu ( Xiah )
| Img = Xiah Junsu in Concert.jpg
| Background = solo_singer