Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Infobox Language/Indic”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
{| class="expansion" style="border:none; border-width:0px; text-align: left; vertical-align: top; padding: .1em; margin-bottom: 2px; margin-top: 2px; font-size: 95%; line-height:1.2; background-color: #f7f8ff;" width="300"
| style="border:none; border-width:0px; vertical-align: middle" |[[Tập tin:Example.of.complex.text.rendering.svg|giữa|Ký tự Ấn Độ]]
| style="border:none; border-width:0px;" |<small>'''Trang này chứa các chữ cái Ấn Độ'''. Khi không có hỗ trợ hiển thị Unicode bạn có thể nhìn thấy các nguyên âm ở vị trí bất thường và không có các liên từ. [[Trợ giúp:Hỗ trợ đa ngôn ngữ (Ấn Độ)|Chi tiết...]]</small>