Khác biệt giữa các bản “Phan Trọng Tuệ”

Năm 1968, ông làm Tư lệnh Bộ Tư lệnh đảm bảo giao thông vận tải Quân khu 4.
 
Từ tháng 3 năm 1974 đến 1975, ông thôi giữ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải để làm Phó Thủ tướng, kiêm Thường trực Hội đồng Chi viện giải phóng miền Nam. Người kế nhiệm ông ở chức Bộ trưởng Giao thông Vận tải là ôngThứ trưởng thường trực [[Dương Bạch Liên]] (3 - 1974 đến 1976).
 
Năm 1976 đến tháng 2 năm 1980, ông làm Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải lần thứ hai kiêm Bí thư Đảng đoàn Bộ.
Người dùng vô danh