Khác biệt giữa các bản “Bưu điện trung tâm Sài Gòn”

== Liên kết ngoài ==
{{commonscat|Saigon Central Post Office}}
* [http://www.tourismhcm.hochiminhcity.govvnpost.vn/chuyenmuc/detail_column_action.php?detail_column_id=676&subcolumn_id=122&current_page=1 Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh]
* [http://www.qhkt.hochiminhcity.gov.vn/web/tintuc/default_opennew.aspx?news_id=549 Các công trình kiến trúc đẹp từ năm 1900 - 1920]
 
Người dùng vô danh