Khác biệt giữa các bản “Periophthalmus modestus”

Trang mới: “Periophthalmus modestus là một loài cá thòi lòi có nguồn gốc từ vùng nước ngọt, nước lợ và biển của vùng Tây Bắc Thái Bình Dư…”
(Trang mới: “Periophthalmus modestus là một loài cá thòi lòi có nguồn gốc từ vùng nước ngọt, nước lợ và biển của vùng Tây Bắc Thái Bình Dư…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh