Khác biệt giữa các bản “Isobutan”

không có tóm lược sửa đổi
}}
[[File: Isobutane.png|phải|Cấu trúc phân tử {{PAGENAME}}]]
'''Isobutan''' hay '''metylpropan''' là một hợp chất có công thức phân tử '''C<sub>4</sub>H<sub>10</sub>'''. Isobutan còn có một đồng phân là [[butan]]. <ref>[http://www.chemistry.org/portal/a/c/s/1/acsdisplay.html?DOC=patentwatch%5Carchive%5C073106_patentwatch.html Patent Watch, July 31, 2006.]</ref>
 
==Tham khảo==
{{Reflist}}