Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Andesit”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{Infobox Rock
|name=AndesiteAndesit
|type=IgneousĐá mác ma
|image=Andesite pmg ss 2006.jpg
|image_caption=[[Mẫu lát mỏng]] của andesit
369

lần sửa đổi