Khác biệt giữa các bản “Tập tin:Hannibal Season 2 promtional poster.jpg”

{{Mô tả sử dụng hợp lý |Bài= |Mô tả= |Nguồn= |Phần sử dụng= |Phân giải thấp= |Mục đích= |Thay thế= |Thông tin khác= }}
({{Mô tả sử dụng hợp lý |Bài= |Mô tả= |Nguồn= |Phần sử dụng= |Phân giải thấp= |Mục đích= |Thay thế= |Thông tin khác= }})
(Không có sự khác biệt)
1.668

lần sửa đổi