Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:G20 (nhóm các nền kinh tế lớn)”

n
Thảo luận:Những nền kinh tế lớn G20 đổi thành Thảo luận:G20 (nhóm các nền kinh tế lớn): Tên không đúng tiền lệ wiki, không có tên bài bắt đầu bắt từ "những"
(Trang mới: ==Tên bài== Tên "Những nền kinh tế lớn G20" là không đi đúng tiền lệ về tên bài của Wikipedia tiếng Việt (không có bài nào bắt đầu với từ "nh...)
 
n (Thảo luận:Những nền kinh tế lớn G20 đổi thành Thảo luận:G20 (nhóm các nền kinh tế lớn): Tên không đúng tiền lệ wiki, không có tên bài bắt đầu bắt từ "những")
 
434

lần sửa đổi