Khác biệt giữa các bản “Mê cung”

Từ đó, mê cung đã trở thành một từ để ám chỉ tình huống phức tạp, nan giải, còn cuôn chỉ Ariadne ám chỉ giải pháp, hợp lý sáng suốt nhằm thoát khỏi tình trạng bế tắc<ref name="ReferenceC">Nâng cao và phát triển [[Toán]] tập 1, [[Vũ Hữu Bình]], xuất bản năm [[2008]] {{số trang}}</ref>.
===[[Ý]]===
Ở Ý cũng có một mê cung xây dựng vào [[thế kỷ XII]]<ref>Nâng cao và phát triển [[Toán]] lớp 8 tập 1 , [[Vũ Hữu Bình]], xuất bản năm [[2008]] {{số trang}}</ref>
 
===[[Anh]]===
====Vua [[Henry II của Anh]]====
Người dùng vô danh