Khác biệt giữa các bản “Thượng phụ Đại kết thành Constantinopolis”

Trang mới: “'''Thượng phụ Đại kết''', tức Thượng phụ thành Constantinopolis là Tổng giám mục thành Constantinopolis và là phẩm bậc cao nh…”
(Trang mới: “'''Thượng phụ Đại kết''', tức Thượng phụ thành Constantinopolis là Tổng giám mục thành Constantinopolis và là phẩm bậc cao nh…”)
(Không có sự khác biệt)