Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bảo tàng Horta”

Trang mới: {{Infobox World Heritage Site | WHS = Các nhà chủ yếu do Victor Horta thiết kế | Image = | State Party = {{BEL}} | Type = Văn hóa | Criteria = i...
(Trang mới: {{Infobox World Heritage Site | WHS = Các nhà chủ yếu do Victor Horta thiết kế | Image = | State Party = {{BEL}} | Type = Văn hóa | Criteria = i...)
(Không có sự khác biệt)