Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc

tổ chức chuyên môn của Liên Hợp Quốc về khoa học, giáo dục và văn hóa
(Đổi hướng từ UNESCO)

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc, viết tắt UNESCO là một trong những tổ chức chuyên môn lớn của Liên Hợp Quốc, được thành lập vào năm 1945 nhằm thúc đẩy hòa bình và an ninh thế giới thông qua hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học, văn hóathông tin.[1][2] UNESCO hiện có 195 quốc gia thành viên[3][4] và 12 quan sát viên. Trụ sở chính của tổ chức đặt tại Paris, Pháp. UNESCO có 53 văn phòng thực địa khu vực[5] và 199 ủy ban quốc gia để hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ toàn cầu của tổ chức.[6][7]

Tổ chức Giáo dục, Khoa học
và Văn hóa Liên Hợp Quốc
United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization
Logo UNESCO từ năm 2021
Biểu trưng
Cờ UNESCO
Loại hìnhTổ chức chuyên môn LHQ
Tên gọi tắtUNESCO
Lãnh đạoPháp Audrey Azoulay
Hiện trạngĐang hoạt động
Thành lập16 tháng 11 năm 1945
Trụ sởPháp Paris, Pháp
Trang webunesco.org
Trực thuộcLiên Hợp Quốc

UNESCO được thành lập vào năm 1945 với tư cách là tổ chức kế thừa Ủy ban Quốc tế về Hợp tác Trí tuệ của Hội Quốc Liên.[8] Điều lệ của tổ chức xác định các mục tiêu, cơ cấu quản trị và khuôn khổ hoạt động của cơ quan này.[9] Nhiệm vụ sáng lập của UNESCO, được định hình bởi Chiến tranh thế giới thứ hai, là thúc đẩy hòa bình, phát triển bền vững và nhân quyền bằng cách tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác và đối thoại giữa các quốc gia.[9] UNESCO theo đuổi mục tiêu này thông qua năm lĩnh vực chương trình chính: giáo dục, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội/nhân văn, văn hóatruyền thông/thông tin. UNESCO tài trợ các dự án nhằm nâng cao khả năng đọc viết, cung cấp đào tạo kỹ thuật và giáo dục, thúc đẩy khoa học, bảo vệ truyền thông độc lập và tự do báo chí, bảo tồn lịch sử khu vực và văn hóa, đồng thời thúc đẩy sự đa dạng văn hóa.[10][11][12]

Với vai trò là trung tâm của văn hóa và khoa học thế giới, UNESCO đã mở rộng hoạt động của mình trong những năm qua. Tổ chức hỗ trợ dịch thuật và phổ biến văn học thế giới, giúp thành lập và bảo vệ các Di sản Thế giới có tầm quan trọng về văn hóatự nhiên, nỗ lực thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số trên toàn cầu và tạo ra các xã hội tri thức toàn diện thông qua thông tin và truyền thông.[13] UNESCO đã khởi xướng một số sáng kiến ​​và phong trào toàn cầu, chẳng hạn như Giáo dục cho mọi người, để thúc đẩy hơn nữa các mục tiêu cốt lõi của mình

UNESCO được điều hành bởi Đại hội đồng, gồm các đại diện của tất cả các quốc gia thành viên và quan sát viên. Hội nghị đại biểu họp hai năm một lần để thông qua chương trình và ngân sách của UNESCO. Hội nghị cũng bầu các thành viên của Ban chấp hành, cơ quan quản lý công việc của UNESCO và bổ nhiệm Tổng giám đốc, người đứng đầu UNESCO. UNESCO là thành viên của Nhóm Phát triển Liên Hợp Quốc,[14] một liên minh các cơ quan và tổ chức của Liên hợp quốc nhằm thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững.

Chức năng

sửa

UNESCO có 3 chức năng hoạt động chính phục vụ cho mục đích của tổ chức, bao gồm:

 1. Khuyến khích sự hiểu biết và thông cảm lẫn nhau giữa các dân tộc thông qua những phương tiện thông tin rộng rãi; khuyến nghị những hiệp định quốc tế cần thiết để khuyến khích tự do giao lưu tư tưởng bằng ngôn ngữhình ảnh;
 2. Thúc đẩy mạnh mẽ việc giáo dục quần chúng và truyền bá văn hóa bằng cách:
  • Hợp tác với các nước thành viên trong việc phát triển các hoạt động giáo dục theo yêu cầu của từng nước;
  • Hợp tác giữa các quốc gia nhằm thực hiện từng bước lý tưởng bình đẳng về giáo dục cho mọi người, không phân biệt chủng tộc, nam nữ hoặc bất cứ sự khác biệt nào khác về kinh tế hay xã hội;
  • Đề xuất những phương pháp giáo dục thích hợp để luyện tập thiếu nhi toàn thế giới về trách nhiệm của con người tự do;
 3. Duy trì, tăng cường và truyền bá kiến thức bằng cách:
  • Bảo tồn và bảo vệ di sản thế giới về sách báo, tác phẩm nghệ thuật và các công trình lịch sử hay khoa học, khuyến nghị với các nước hữu quan về các Công ước quốc tế cần thiết;
  • Khuyến khích hợp tác giữa các quốc gia về tất cả các ngành hoạt động trí óc, trao đổi quốc tế những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, khoa học và văn hóa kể cả trao đổi sách báo, tác phẩm nghệ thuật, dụng cụ thí nghiệm và mọi tư liệu có ích;
  • Tạo điều kiện thuận lợi cho các dân tộc tiếp xúc với các xuất bản phẩm của mỗi nước thông qua các phương pháp hợp tác quốc tế thích hợp.
Nguồn: Công ước thành lập UNESCO

Cơ cấu

sửa

UNESCO được tổ chức với một Đại hội đồng, một Hội đồng Chấp hành và một Ban Thư ký. Đại hội đồng gồm các đại diện của các nước thành viên UNESCO (mỗi nước thành viên được chọn cử 5 đại biểu). Hội đồng Chấp hành gồm các ủy viên được Đại hội đồng bầu ra trong số các đại biểu được các nước thành viên ứng cử; mỗi ủy viên của Hội đồng Chấp hành đại diện cho Chính phủ nước mình. Ban Thư ký UNESCO gồm có Tổng Giám đốc và số nhân viên được thừa nhận là cần thiết. Tổng Giám đốc do Hội đồng Chấp hành đề nghị và Đại hội đồng bầu cử (nhiệm kỳ 6 năm) với những điều kiện được Đại hội đồng chấp nhận. Tổng Giám đốc là viên chức cao nhất của UNESCO.

Hiện UNESCO có 195 quốc gia là thành viên. Các quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc có quyền gia nhập UNESCO; còn các quốc gia khác có thể được chấp nhận nếu được Hội đồng Chấp hành giới thiệu và được Đại hội đồng biểu quyết với đa số hai phần ba thành viên có mặt tán thành.

Các quốc gia thành viên thường thành lập một tổ chức đại diện cho UNESCO ở nước mình, tùy điều kiện cụ thể. Phổ biến hiện nay là Ủy ban quốc gia UNESCO, trong đó có đại diện của Chính phủ và của các ngành Giáo dục, Khoa học, Văn hóa và Thông tin. Tuy có đại diện tại từng quốc gia, phương châm hoạt động của UNESCO là không can thiệp vào vấn đề nội bộ của các quốc gia. Ủy ban quốc gia UNESCO làm nhiệm vụ cố vấn cho đoàn đại biểu nước mình ở Đại hội đồng và cho Chính phủ trong các vấn đề liên quan đến UNESCO. Ủy ban này thường gồm đại diện các Vụ, Cục, các Bộ, các cơ quan và tổ chức khác quan tâm đến các vấn đề giáo dục, khoa học, văn hóa và thông tin, các nhân vật độc lập tiêu biểu cho các giới liên quan. Nó cũng có thể bao gồm Ban chấp hành thường trực, các cơ quan phối hợp, các tiểu bang và các cơ quan phụ cần thiết khác.

Lịch sử

sửa

Nguồn gốc

sửa

Sứ mệnh hợp tác quốc tế của UNESCO có thể bắt nguồn từ một nghị quyết của Hội Quốc Liên vào ngày 21 tháng 9 năm 1921. Nghị quyết này đã bầu chọn một Ủy ban để nghiên cứu tính khả thi của việc các quốc gia tự do chia sẻ những thành tựu văn hóa, giáo dụckhoa học.[15][16] Cơ quan mới này, Ủy ban Hợp tác Trí tuệ Quốc tế (ICIC), được thành lập vào năm 1922[17] và có sự tham gia của những nhân vật nổi tiếng như Henri Bergson, Albert Einstein, Marie Curie, Robert A. MillikanGonzague de Reynold (do đó là một ủy ban nhỏ của Hội Quốc Liên chủ yếu tập trung vào Tây Âu[18]). Sau đó, Viện Hợp tác Trí tuệ Quốc tế (IIIC) được thành lập tại Paris vào tháng 9 năm 1924, để đóng vai trò là cơ quan thực thi cho ICIC.[19] Tuy nhiên, sự bùng nổ của Thế chiến II phần lớn đã cản trở công việc của các tổ chức tiền nhiệm này.[20] Đối với các sáng kiến ​​tư nhân, Văn phòng Giáo dục Quốc tế (IBE) bắt đầu hoạt động như một tổ chức phi chính phủ phục vụ sự phát triển giáo dục quốc tế kể từ tháng 12 năm 1925[21] và gia nhập UNESCO vào năm 1969, sau khi thành lập một ủy ban chung vào năm 1952.

Sự hình thành

sửa

Sau khi Tuyên ngôn Atlantic và Tuyên ngôn Liên Hợp Quốc được ký kết, Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục Đồng minh (CAME) bắt đầu họp tại London từ ngày 16 tháng 11 năm 1942 đến ngày 5 tháng 12 năm 1945. Ngày 30 tháng 10 năm 1943, nhu cầu về một tổ chức quốc tế được thể hiện trong Tuyên bố Moscow, được ký bởi Trung Quốc, Vương quốc Anh, Hoa KỳLiên Xô. Trước đó, vào ngày 9 tháng 10 năm 1944, Hội nghị Dumbarton Oaks đã đưa ra các đề xuất về việc thành lập một tổ chức giáo dụcvăn hóa. Sau đó, theo đề xuất của CAME và phù hợp với các khuyến nghị của Hội nghị Liên hợp quốc về Tổ chức Quốc tế (UNCIO) được tổ chức tại San Francisco từ tháng 4 đến tháng 6 năm 1945, Hội nghị Liên hợp quốc về thành lập một tổ chức giáo dục và văn hóa (ECO/CONF) đã được triệu tập tại London từ ngày 1 đến ngày 16 tháng 11 năm 1945 với sự tham gia của 44 chính phủ. Ý tưởng thành lập UNESCO được Rab Butler, Bộ trưởng Giáo dục Vương quốc Anh, phát triển vào năm 1945.[22] Tại Hội nghị ECO/CONF, Hiến chương UNESCO đã được giới thiệu và ký kết bởi 37 quốc gia. Sau đó, Ủy ban Chuẩn bị đã được thành lập để chuẩn bị cho việc thành lập UNESCO.[23] Ủy ban này hoạt động từ ngày 16 tháng 11 năm 1945 đến ngày 4 tháng 11 năm 1946, khi Hiến chương UNESCO có hiệu lực với việc nộp phê chuẩn thứ hai mươi của một quốc gia thành viên.[24]

Hội nghị Đại hội đồng đầu tiên của UNESCO được tổ chức tại Paris từ ngày 19 tháng 11 đến ngày 10 tháng 12 năm 1946. Tại hội nghị này, Julian Huxley đã được bầu làm Tổng Giám đốc UNESCO.[25] Đại tá Hoa Kỳ, hiệu trưởng đại học và nhà hoạt động dân quyền Blake R. Van Leer cũng tham gia hội nghị với tư cách là thành viên.[26] Hiến chương UNESCO được sửa đổi vào tháng 11 năm 1954, theo đó Hội nghị Đại hội đồng quyết định các thành viên của Ban Chấp hành sẽ là đại diện của chính phủ các quốc gia mà họ là công dân và sẽ không còn hành động với tư cách cá nhân như trước đây.[27] Sự thay đổi trong cơ chế quản trị này đã phân biệt UNESCO với tổ chức tiền thân của nó, ICIC, về cách các quốc gia thành viên sẽ hợp tác với nhau trong các lĩnh vực chuyên môn của tổ chức. Khi các quốc gia thành viên hợp tác cùng nhau theo thời gian để thực hiện sứ mệnh của UNESCO, các yếu tố chính trịlịch sử đã định hình hoạt động của tổ chức, đặc biệt là trong Chiến tranh Lạnh, quá trình phi thực dân hóa và sự sụp đổ của Liên Xô.[28]

Phát triển

sửa

Một trong những thành tựu quan trọng nhất của tổ chức là công tác chống phân biệt chủng tộc. Tổ chức đã ban hành nhiều tuyên bố có ảnh hưởng về chủng tộc, bắt đầu với Tuyên bố của các nhà nhân chủng học và các nhà khoa học khác vào năm 1950 và kết thúc với Tuyên bố năm 1978 về Chủng tộc và Định kiến về Chủng tộc.

Năm 1956, Nam Phi rút khỏi UNESCO vì cho rằng một số ấn phẩm của tổ chức này can thiệp vào vấn đề phân biệt chủng tộc của đất nước. Nam Phi gia nhập lại UNESCO vào năm 1994 dưới sự lãnh đạo của Nelson Mandela.[29]

Những hoạt động ban đầu của UNESCO trong lĩnh vực giáo dục bao gồm một dự án thí điểm về giáo dục cơ bản tại Thung lũng Marbial, Haiti, bắt đầu vào năm 1947. Dự án này được tiếp nối bởi các phái đoàn chuyên gia đến các quốc gia khác, bao gồm, ví dụ, một phái đoàn đến Afghanistan vào năm 1949. Năm 1948, UNESCO khuyến nghị các quốc gia thành viên nên bắt buộc và phổ cập giáo dục tiểu học miễn phí. Năm 1990, Hội nghị Thế giới về Giáo dục cho Tất cả, tại Jomtien, Thái Lan, đã phát động một phong trào toàn cầu nhằm cung cấp giáo dục cơ bản cho tất cả trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn. Mười năm sau, Diễn đàn Giáo dục Thế giới năm 2000 được tổ chức tại Dakar, Senegal, đã dẫn dắt các chính phủ thành viên cam kết đạt được giáo dục cơ bản cho tất cả mọi người vào năm 2015.

Các hoạt động ban đầu của UNESCO trong lĩnh vực văn hóa tập trung vào việc bảo tồn di sản văn hóa. Năm 1960, UNESCO đã khởi động Chiến dịch Quốc tế Cứu hộ Di tích Nubia để di dời Đền thờ Abu Simbel vĩ đại khỏi nguy cơ bị nhấn chìm bởi sông Nile sau khi xây dựng Đập Aswan. Chiến dịch này đã kéo dài 20 năm và thành công trong việc di dời 22 di tích và quần thể kiến trúc. Đây là chiến dịch đầu tiên và lớn nhất trong một loạt các chiến dịch bảo tồn di sản văn hóa của UNESCO, bao gồm Mohenjo-daro (Pakistan), Fes (Morocco), Kathmandu (Nepal), Borobudur (Indonesia) và Thành phòng thủ của Athens (Hy Lạp).[30] Công việc của tổ chức về di sản đã dẫn đến việc thông qua Công ước về Bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới vào năm 1972. Ủy ban Di sản Thế giới được thành lập vào năm 1976 và các di sản đầu tiên được ghi vào Danh sách Di sản Thế giới vào năm 1978. Kể từ đó, các văn kiện pháp lý quan trọng về di sản văn hóa và sự đa dạng đã được các quốc gia thành viên UNESCO thông qua vào năm 2003 (Công ước bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể) và năm 2005 (Công ước bảo vệ và thúc đẩy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa).

Cuộc họp liên chính phủ của UNESCO tại Paris vào tháng 12 năm 1951 đã dẫn đến việc thành lập Hội đồng Nghiên cứu Hạt nhân châu Âu, tổ chức này chịu trách nhiệm thành lập Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân châu Âu (CERN) sau này, vào năm 1954.[31] Chương trình Khu vực hạn hán, 1948–1966, là một ví dụ khác về dự án lớn ban đầu của UNESCO trong lĩnh vực khoa học tự nhiên.

Năm 1968, UNESCO tổ chức hội nghị liên chính phủ đầu tiên nhằm mục đích dung hòa môi trường và phát triển, một vấn đề vẫn tiếp tục được giải quyết trong lĩnh vực phát triển bền vững. Kết quả chính của hội nghị năm 1968 là việc thành lập Chương trình Con người và Sinh quyển (MAB) của UNESCO.[32] UNESCO đã được ghi nhận là tổ chức thúc đẩy sự phát triển của các cơ quan nghiên cứu khoa học quốc gia.[33]

Trong lĩnh vực truyền thông, UNESCO luôn đề cao "sự lưu thông tự do của các ý tưởng bằng lời nói và hình ảnh". Điều này xuất phát từ kinh nghiệm của Chiến tranh thế giới thứ hai, khi kiểm soát thông tin là một yếu tố dẫn đến việc nhồi nhét tư tưởng cho dân chúng để xâm lược. Trong những năm ngay sau chiến tranh, UNESCO tập trung vào việc tái thiết và xác định nhu cầu về các phương tiện truyền thông đại chúng trên toàn thế giới. UNESCO bắt đầu tổ chức các chương trình đào tạo và giáo dục cho các nhà báo vào những năm 1950. Đáp lại những kêu gọi về một "Trật tự Thông tin và Truyền thông Thế giới Mới" vào cuối những năm 1970, UNESCO đã thành lập Ủy ban Quốc tế về Nghiên cứu Các vấn đề Truyền thông, tổ chức này đã cho ra đời Báo cáo MacBride năm 1980 (được đặt theo tên của chủ tịch ủy ban, người đoạt Giải Nobel Hòa bình Seán MacBride). Năm 1980, UNESCO thành lập Chương trình Phát triển Truyền thông Quốc tế (IPDC) để thúc đẩy sự phát triển của truyền thông ở các nước đang phát triển. Năm 1991, UNESCO đã thông qua Tuyên bố Windhoek về độc lập và đa nguyên của báo chí, dẫn đến việc Đại hội đồng Liên hợp quốc tuyên bố ngày 3 tháng 5, ngày thông qua Tuyên bố, là Ngày Tự do Báo chí Thế giới. Kể từ năm 1997, UNESCO đã trao Giải thưởng Tự do Báo chí Thế giới UNESCO / Guillermo Cano vào mỗi ngày 3 tháng 5.

Thế kỷ 21

sửa

UNESCO đã kết nạp Palestine trở thành thành viên vào năm 2011.[34][35] Các luật được thông qua tại Hoa Kỳ sau khi Palestine nộp đơn xin gia nhập UNESCO và WHO vào tháng 4 năm 1989[36][37] có nghĩa là Hoa Kỳ không thể đóng góp tài chính cho bất kỳ tổ chức Liên Hợp Quốc nào chấp nhận Palestine là thành viên chính thức.[38][39] Kết quả là, Hoa Kỳ đã rút lại nguồn tài trợ của mình, chiếm khoảng 22% ngân sách của UNESCO.[40] Israel cũng phản ứng trước việc Palestine được kết nạp vào UNESCO bằng cách đóng băng các khoản thanh toán của Israel cho UNESCO và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Chính quyền Palestine,[41] tuyên bố rằng việc kết nạp Palestine sẽ gây bất lợi cho 'các cuộc đàm phán hòa bình tiềm tàng'.[42] Hai năm sau khi ngừng đóng hội phí cho UNESCO, Hoa Kỳ và Israel đã mất quyền bỏ phiếu của UNESCO vào năm 2013 mà không mất quyền được bầu; do đó, Hoa Kỳ đã được bầu làm thành viên của ban chấp hành cho giai đoạn 2016-2019.[43] Năm 2019, Israel rời khỏi UNESCO sau 69 năm là thành viên, với đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Danny Danon viết: "UNESCO là cơ quan liên tục viết lại lịch sử, bao gồm cả việc xóa bỏ mối liên hệ của người Do Thái với Jerusalem ... nó bị các kẻ thù của Israel làm hư hỏng và thao túng ... chúng tôi sẽ không trở thành thành viên của một tổ chức cố tình hành động chống lại chúng tôi ".[44]

Thành viên

sửa
 
  Các quốc gia thành viên UNESCO
  Lãnh thổ phụ thuộc của quốc gia thành viên UNESCO có NOC riêng
  Các đối tác UNESCO
  Quan sát viên UNESCO

Tính đến tháng 2 năm 2024, UNESCO có 195 quốc gia thành viên và 12 quan sát viên[45]. Một số thành viên không phải là quốc gia độc lập và một số thành viên có Ủy ban Tổ chức Quốc gia bổ sung từ một số lãnh thổ phụ thuộc của họ.[46] Các quốc gia thành viên UNESCO là các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc (trừ Israel[47]Liechtenstein), cũng như Quần đảo Cook, NiuePalestine.[48][49] Hoa KỳIsrael đã rời UNESCO vào ngày 31 tháng 12 năm 2018,[50][51] nhưng Hoa Kỳ đã gia nhập lại vào năm 2023.[52][53]

Các tổ chức phi chính phủ UNESCO NGO

sửa

UNESCO có quan hệ chính thức với 322 tổ chức phi chính phủ quốc tế (NGO).[54] Phần lớn số đó được UNESCO gọi là "operational", và một số chọn lọc là "formal".[55] Mức quan hệ cao nhất với UNESCO là "formal associate" và có 22 NGO như vậy[56].

Viết tắt Tổ chức Tên gốc
IB Tú tài Quốc tế International Baccalaureate
CCIVS Ủy ban Điều phối Dịch vụ Tự nguyện Quốc tế Co-ordinating Committee for International Voluntary Service
EI Quốc tế Giáo dục Education International
IAU Hiệp hội Quốc tế các trường Đại học International Association of Universities
IFTC Hội đồng Điện ảnh, Truyền hình và Truyền thông nghe nhìn Quốc tế International Council for Film, Television and Audiovisual Communication
ICPHS Hội đồng Quốc tế về Triết học và Nghiên cứu Nhân văn có Xuất bản Diogenes International Council for Philosophy and Humanistic Studies which publishes Diogenes
ICSU Hội đồng Khoa học Quốc tế International Council for Science
ICOM Hội đồng Bảo tàng Quốc tế International Council of Museums
ICSSPE Hội đồng Khoa học Thể thao và Giáo dục Thể chất Quốc tế International Council of Sport Science and Physical Education
ICA Hội đồng Lưu trữ Quốc tế International Council on Archives
ICOMOS Hội đồng Di tích và Di chỉ Quốc tế International Council on Monuments and Sites
IFJ Liên đoàn Quốc tế các Nhà báo International Federation of Journalists
IFLA Liên đoàn các Hiệp hội và Tổ chức Thư viện Quốc tế International Federation of Library Associations and Institutions
IFPA Liên đoàn các Hiệp hội Thơ Quốc tế International Federation of Poetry Associations
IMC Hội đồng Âm nhạc Quốc tế International Music Council
IPA Hiệp hội Cảnh sát Quốc tế International Police Association
INSULA Hội đồng Khoa học Phát triển Đảo Quốc tế International Scientific Council for Island Development
ISSC Hội đồng Khoa học Xã hội Quốc tế International Social Science Council
ITI Viện Nhà hát Quốc tế International Theatre Institute
IUCN Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế International Union for Conservation of Nature
IUTAO Liên đoàn các Tổ chức và Hiệp hội Kỹ thuật Quốc tế International Union of Technical Associations and Organizations
UIA Liên hiệp các Hiệp hội Quốc tế Union of International Associations
WAN Hiệp hội Báo chí thế giới World Association of Newspapers
WFEO Liên đoàn Thế giới các Tổ chức Kỹ thuật World Federation of Engineering Organizations
WFUCA Liên đoàn Thế giới các Câu lạc bộ, Trung tâm và Hiệp hội UNESCO World Federation of UNESCO Clubs, Centres and Associations

Các viện và trung tâm

sửa

Các viện và trung tâm

Viết tắt Tên Tên gốc Vị trí
IBE Văn phòng Giáo dục Quốc tế International Bureau of Education Genève[57]
UIL Viện UNESCO về Học tập Suốt đời UNESCO Institute for Lifelong Learning Hamburg[58]
IIEP Học viện Quốc tế UNESCO về Hoạch định Giáo dục UNESCO International Institute for Educational Planning Paris (headquarters) and Buenos Aires (regional office)[59]
IITE Viện UNESCO về Công nghệ Thông tin trong Giáo dục UNESCO Institute for Information Technologies in Education Moskva[60]
IICBA Học viện Quốc tế UNESCO về Xây dựng Năng lực ở châu Phi UNESCO International Institute for Capacity Building in Africa Addis Ababa[61]
IESALC Học viện Quốc tế UNESCO về Giáo dục Đại học ở Mỹ Latinh và vùng Caribê UNESCO International Institute for Higher Education in Latin America and the Caribbean Caracas[62]
UICTVET Trung tâm Quốc tế UNESCO-UNEVOC về Giáo dục và Đào tạo về Kỹ thuật và Dạy nghề UNESCO-UNEVOC International Centre for Technical and Vocational Education and Training Bonn[63]
CEPES Trung tâm UNESCO châu Âu về Giáo dục Đại học UNESCO European Centre for Higher Education Bucharest[64]
UNESCO-IHE Viện UNESCO-IHE Giáo dục về Nước UNESCO-IHE Institute for Water Education Delft[65]
ICTP Trung tâm Quốc tế về Vật lý Lý thuyết International Centre for Theoretical Physics Trieste[66]
UIS Viện Thống kê UNESCO UNESCO Institute for Statistics Montreal[67]
UNESCO VG Trung tâm UNESCO British Virgin Islands UNESCO Centre British Virgin Islands BVI official site Lưu trữ 2015-04-06 tại Wayback Machine
UNESCO-CEP Trung tâm UNESCO Văn hóa Giáo dục và Đào tạo The UNESCO Center for Culture and Education UNESCO-CEP official site Lưu trữ 2015-05-23 tại Wayback Machine

Những ngày Quốc tế của UNESCO

sửa

Những ngày hành động quốc tế do UNESCO đề xuất và được thừa nhận[68]

Những ngày hành động quốc tế do UNESCO đề xuất
Ngày Tên Tên gốc
27 tháng 1 Ngày Quốc tế Kỷ niệm Tưởng nhớ các Nạn nhân của Holocaust International Day of Commemoration in Memory of the Victims of the Holocaust
13 tháng 2 Ngày Phát thanh Thế giới World Radio Day
21 tháng 2 Ngày tiếng mẹ đẻ Quốc tế International Mother Language Day
08 tháng 3 Ngày Quốc tế Phụ nữ International Women's Day
20 tháng 3 Ngày Quốc tế Pháp ngữ International Francophonie Day
21 tháng 3 Ngày Quốc tế của Nowruz International Day of Nowruz
21 tháng 3 Ngày Thơ Thế giới World Poetry Day
21 tháng 3 Ngày Quốc tế xóa bỏ Kỳ thị chủng tộc International Day for the Elimination of Racial Discrimination
22 tháng 3 Ngày Thế giới về Nước World Day for Water
23 tháng 4 Ngày Sách và Bản quyền Thế giới World Book and Copyright Day
30 tháng 4 Ngày Jazz Quốc tế International Jazz Day
03 tháng 5 Ngày Tự do Báo chí thế giới World Press Freedom Day
21 tháng 5 Ngày Thế giới về Đa dạng Văn hóa để Đối thoại và Phát triển World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development
22 tháng 5 Ngày quốc tế Đa dạng sinh học International Day for Biological Diversity
25 tháng 5 Ngày châu Phi / Tuần châu Phi Africa Day / Africa Week
05 tháng 6 Ngày Môi trường Thế giới World Environment Day
08 tháng 6 Ngày Đại dương Thế giới World Oceans Day
09 tháng 8 Ngày Quốc tế Dân tộc Bản địa Thế giới International Day of the World's Indigenous People
12 tháng 8 Ngày Thanh niên Quốc tế International Youth Day
23 tháng 8 Ngày Quốc tế Tưởng niệm Buôn bán Nô lệ và Xoá bỏ nó International Day for the Remembrance of the Slave Trade and its Abolition
08 tháng 9 Ngày Quốc tế biết Chữ International Literacy Day
15 tháng 9 Ngày Quốc tế vì Dân chủ International Day of Democracy
21 tháng 9 Ngày Quốc tế Hòa bình International Day of Peace
05 tháng 10 Ngày Nhà giáo thế giới World Teachers' Day
Thứ Tư thứ 2 Ngày Quốc tế Giảm nhẹ Thiên tai International Day for Disaster Reduction
17 tháng 10 Ngày Quốc tế Xóa nghèo International Day for the Eradication of Poverty
20 tháng 10 Ngày Thống kê thế giới World Statistics Day
27 tháng 10 Ngày Thế giới về Di sản Nghe nhìn World Day for Audiovisual Heritage
10 tháng 11 Ngày Khoa học Thế giới vì Hòa bình và Phát triển World Science Day for Peace and Development
Thứ Năm thứ 3 Ngày Triết học Thế giới World Philosophy Day
16 tháng 11 Ngày Khoan dung Quốc tế International Day for Tolerance
19 tháng 11 Ngày Quốc tế Nam giới International Men's Day
25 tháng 11 Ngày Quốc tế Loại bỏ Bạo lực đối với Phụ nữ International Day for the Elimination of Violence against Women
29 tháng 11 Ngày Quốc tế Đoàn kết với Nhân dân Palestine International Day of Solidarity with the Palestinian People
01 tháng 12 Ngày thế giới phòng chống bệnh AIDS World AIDS Day
10 tháng 12 Ngày Nhân quyền Human Rights Day
18 tháng 12 Ngày Di dân Quốc tế International Migrants Day

Đại hội đồng

sửa

Các chủ tịch từ 1946

sửa
Các chủ tịch (Director-General) từ 1946
Tt Chân dung Chủ tịch Từ nước Nhiệm kỳ
11.   Audrey Azoulay   Pháp 2017– Hiện nay
10.   Irina Bokova   Bulgaria 2009– 2017
9.   Koïchiro Matsuura   Nhật Bản 1999–2009
8.   Federico Mayor Zaragoza   Tây Ban Nha 1987–1999
7.   Amadou-Mahtar M'Bow   Sénégal 1974–1987
6.   René Maheu   Pháp Quyền 1961, 1961–1974
5.   Vittorino Veronese   Ý 1958–1961
4.   Luther Evans   Hoa Kỳ 1953–1958
3.   John Wilkinson Taylor   Hoa Kỳ Quyền 1952–1953
2.   Jaime Torres Bodet   México 1948–1952
1.   Julian Huxley   Anh Quốc 1946–1948

Đại hội đồng UNESCO từ 1946:[69]

sửa
Kỳ họp Tại Năm Chủ tọa Từ nước
38. Paris 2015 Stanley Mutumba Simataa[70]   Namibia
37. Paris 2013 Hao Ping   Trung Quốc
36. Paris 2011 Katalin Bogyay   Hungary
35. Paris 2009 Davidson Hepburn   Bahamas
34. Paris 2007 George N. Anastassopoulos   Hy Lạp
33. Paris 2005 Musa bin Jaafar bin Hassan   Oman
32. Paris 2003 Michael Omolewa   Nigeria
31. Paris 2001 Ahmad Jalali   Iran
30. Paris 1999 Jaroslava Moserova   Cộng hòa Séc
29. Paris 1997 Eduardo Portella   Brasil
28. Paris 1995 Torben Krogh   Đan Mạch
27. Paris 1993 Ahmed Saleh Sayyad   Yemen
26. Paris 1991 Bethwell Allan Ogot   Kenya
25. Paris 1989 Anwar Ibrahim   Malaysia
24. Paris 1987 Guillermo Putzeys Alvarez   Guatemala
23. Sofia 1985 Nikolaï Todorov   Bulgaria
22. Paris 1983 Saïd Tell   Jordan
4. bất thường Paris 1982
21. Belgrade 1980 Ivo Margan   Zambia
20. Paris 1978 Napoléon LeBlanc   Canada
19. Nairobi 1976 Taaita Toweett   Kenya
18. Paris 1974 Magda Jóború   Hungary
3. bất thường Paris 1973
17. Paris 1972 Toru Haguiwara   Nhật Bản
16. Paris 1970 Atilio Dell'Oro Maini   Argentina
15. Paris 1968 Willian Eteki-Mboumoua   Cameroon
14. Paris 1966 Bedrettin Tuncel   Thổ Nhĩ Kỳ
13. Paris 1964 Norair Sissakian   Tây Ban Nha
12. Paris 1962 Paulo de Berrêdo Carneiro   Brasil
11. Paris 1960 Akale-Work Abte-Wold   Ethiopia
10. Paris 1958 Jean Berthoin   Pháp
9. New Delhi 1956 Maulana Abul Kalam Azad   Ấn Độ
8. Montevideo 1954 Justino Zavala Muñiz   Uruguay
2. bất thường Paris 1953
7. Paris 1952 Sarvepalli Radhakrishnan   Ấn Độ
6. Paris 1951 Howland Sargeant   Hoa Kỳ
5. Florence 1950 Count Stefano Jacini   Ý
4. Paris 1949 Ronald Walker   Úc
1. bất thường Paris 1948
3. Beirut 1948 Hamid Bey Frangie   Liban
2. México City 1947 Manuel Gual Vidal   México
1. Paris 1946 Léon Blum   Pháp

Hội đồng Chấp hành

sửa

Hội đồng Chấp hành được bầu tại kỳ họp của Đại hội đồng UNESCO. Mỗi ủy viên được bầu đảm trách nhiệm kỳ 4 năm, tính từ 01 tháng 1 năm sau trúng cử. Kỳ họp tháng 11/2015 chưa có kết quả cuối cùng.

Hội đồng Chấp hành
Nhiệm kỳ Nhóm I (9) Nhóm II (7) Nhóm III (10) Nhóm IV (12) Nhóm V(a) (14) Nhóm V(b) (7)
2019-2023[71]   Pháp

  Đức
  Ý
  Hà Lan
  Tây Ban Nha
  Thụy Sĩ

  Hungary

  Ba Lan
  Nga
  Serbia

  Argentina

  Brasil
  CH Dominica
  Uruguay

  Afghanistan

  Kyrgyzstan
  Philippines
  Pakistan
  Hàn Quốc
  Thái Lan

  Bénin

  CH Congo
  Guinée
  Ghana
  Kenya
  Namibia
  Sénégal
  Togo

  Ả Rập Xê Út

  Các TVQ Arab Thống nhất
  Tunisia

2016-19[72]

  Pháp
  Hy Lạp
  Ý
  Tây Ban Nha
  Anh Quốc
  Hoa Kỳ

  Litva
  Nga
  Serbia
  Slovenia

  Brasil
  Haiti
  México
  Nicaragua
  Paraguay

  Iran
  Malaysia
  Pakistan
  Hàn Quốc
  Sri Lanka
  Việt Nam

  Cameroon
  Bờ Biển Ngà
  Ghana
  Kenya
  Nigeria
  Sénégal
  Nam Phi
  Sudan

  Liban
  Oman
  Qatar

2014-17[73]

  Đức
  Hà Lan
  Thụy Điển

  Albania
  Estonia
  Ukraina

  Argentina
  Belize
  CH Dominica
  El Salvador
  Saint Kitts và Nevis
  Trinidad và Tobago

  Bangladesh
  Trung Quốc
  Ấn Độ
  Nhật Bản
    Nepal
  Turkmenistan

  Tchad
  Guinée
  Mauritius
  Mozambique
  Togo
  Uganda

  Algérie
  Ai Cập
  Kuwait
  Maroc

2012-15

  Áo
  Pháp
  Ý
  Tây Ban Nha
  Anh Quốc
  Hoa Kỳ

  Cộng hòa Séc
  Montenegro
  Nga
  Macedonia

  Brasil
  Cuba
  Ecuador
  México

  Afghanistan
  Indonesia
  Pakistan
  Papua New Guinea
  Hàn Quốc
  Thái Lan

  Angola
  Ethiopia
  Gabon
  Gambia
  Malawi
  Mali
  Namibia
  Nigeria

  Tunisia
  Các TVQ Arab Thống nhất

Các văn phòng

sửa
 
The Garden of Peace, tại trụ sở chính của UNESCO, Paris. Được chính phủ Nhật Bản tài trợ, vườn hoa này được Isamu Noguchi, một nhà điêu khắc mang hai dòng máu Mỹ-Nhật thiết kế và được Toemon Sano, một người làm vườn Nhật Bản thực hiện.

UNESCO có văn phòng tại nhiều nơi trên toàn cầu; trụ sở chính của nó đặt tại Place de Fontenoy, Paris, Pháp, hiện tại đã đổi tên thành World Heritage Centre.[74]

UNESCO's field offices are categorized into four primary office types based upon their function and geographic coverage: cluster offices, national offices, regional bureaux and liaison offices.

Các văn phòng theo vùng

sửa

Danh sách sau đây bao gồm tất cả các văn phòng UNESCO được phân chia theo vùng và được đánh dấu bằng tên các nước văn phòng đó phục vụ.[75]

Châu Phi

sửa

Các nước A rập

sửa

Châu Á Thái Bình Dương

sửa

Châu Âu và Bắc Mỹ

sửa

Mỹ Latinh và quần đảo Caribê

sửa
 
Carondelet Palace, Presidential Palace – with a double decker tourist bus. The Historic Center of Quito is one of the largest, least-altered và best-preserved historic centers in the Americas.[76] This center was, together with the historic centre of Kraków in Polvà, the first to be declared World Heritage Site by UNESCO on ngày 18 tháng 9 năm 1978.

Đại sứ thiện chí

sửa

Các Đại sứ thiện chí của UNESCO là người sử dụng tài năng hay sự nổi tiếng của mình để truyền bá tư tưởng của UNESCO, đặc biệt là thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Chất chuyên ngành khác nhau của người ủng hộ bao gồm những ngưới hoạt động vì hòa bình, hoạt động thể thao, hay làm Đặc phái viên cho UNESCO.

Danh sách giải thưởng UNESCO

sửa

UNESCO có 22 giải thưởng[77] trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học, văn hóa và hòa bình:

Các giải thưởng ngừng trao tặng

sửa

Tranh cãi và cải cách

sửa

Trật tự thông tin và truyền thông thế giới mới

sửa

UNESCO đã từng là trung tâm của tranh cãi trong quá khứ, đặc biệt là trong mối quan hệ với Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, SingaporeLiên Xô cũ.

Trong những năm 1970 và 1980, UNESCO hỗ trợ cho một "Trật tự thông tin và truyền thông thế giới mới" (New World Information and Communication Order), và báo cáo MacBride (MacBride report) của nó kêu gọi dân chủ hóa phương tiện truyền thông và tiếp cận bình đẳng hơn với các thông tin, đã bị lên án ở các nước vốn có nỗ lực kiềm chế tự do báo chí.

UNESCO đã được một số nước cảm nhận như là sân đấu cho các nước cộng sản và các nhà độc tài của thế giới Thứ ba để tấn công phương Tây[78]. Nó thể hiện rõ rệt trong tố cáo của Liên Xô vào những năm cuối thập niên 1940 và đầu những năm 1950. Năm 1984, Hoa Kỳ đã cắt giảm của mình đóng góp và rồi rút lui khỏi UNESCO để phản đối, tiếp theo năm 1985 là Vương quốc Anh. Singapore cũng rút theo, với lý do phí thành viên tăng.[79]

Sau khi thay đổi chính phủ trong năm 1997, Anh gia nhập trở lại. Hoa Kỳ gia nhập lại vào năm 2003, tiếp theo là Singapore ngày 08/10/2007.

Israel

sửa

Wikileaks và UNESCO

sửa

Vào ngày 16 và 17 tháng 2 năm 2012, UNESCO đã tổ chức một hội nghị mang tên Truyền thông thế giới sau WikiLeaks và Tin tức thế giới (The Media World after WikiLeaks and News of the World). Mặc dù tất cả sáu tấm áp phích đều tập trung về WikiLeaks, nhưng lại không có ai từ WikiLeaks được mời là diễn giả. Sau khi nhận được đơn khiếu nại từ người phát ngôn WikiLeaks Kristinn Hrafnsson, UNESCO đã mời ông tham dự, nhưng không đưa ra bất kỳ một vị trí trên bảng.[80] Các đề nghị cũng chỉ được đưa ra một tuần trước khi hội nghị được tổ chức tại Paris, Pháp. Những diễn giả khác như David Leigh và Heather Brooke thì lên tiếng công khai chống lại WikiLeaks và người sáng lập Julian Assange trong quá khứ.

WikiLeaks phát hành một thông cáo báo chí vào ngày 15/02/2012 tố cáo UNESCO trong đó nói: "UNESCO đã tự biến mình thành một trò đùa về nhân quyền quốc tế. Sử dụng "tự do ngôn luận" để kiểm duyệt WikiLeaks từ một hội nghị về WikiLeaks là một điều Orwellian ngớ ngẩn vượt mọi ngôn từ. Đây là một sự lạm dụng quá quắt Hiến chương UNESCO. Đây là thời gian để chiếm UNESCO."[81] Kèm theo tuyên bố là email trao đổi của người phát ngôn WikiLeaks Kristinn Hrafnsson và ban tổ chức hội nghị UNESCO.

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa
 1. ^ “Introducing UNESCO”. UNESCO. Lưu trữ bản gốc ngày 18 tháng 8 năm 2011. Truy cập ngày 8 tháng 8 năm 2011.
 2. ^ “UNESCO history”. UNESCO. Lưu trữ bản gốc ngày 9 tháng 4 năm 2010. Truy cập ngày 23 tháng 4 năm 2010.
 3. ^ “National Commissions”. UNESCO (bằng tiếng Anh). 28 tháng 9 năm 2012. Lưu trữ bản gốc ngày 22 tháng 8 năm 2020. Truy cập ngày 19 tháng 8 năm 2020.
 4. ^ UNESCO's General Conference voted on ngày 31 tháng 10 năm 2011 "to admit Palestine as a member State". However, it notes that, for "its membership to take effect, Palestine must sign and ratify UNESCO's Constitution". “UNESCO " Media Services " General Conference admits Palestine as UNESCO Member State”. UNESCO.
 5. ^ “Field offices”. UNESCO (bằng tiếng Anh). Lưu trữ bản gốc ngày 17 tháng 8 năm 2020. Truy cập ngày 19 tháng 8 năm 2020.
 6. ^ “About UNESCO Office for the Pacific States”. UNESCO (bằng tiếng Anh). 1 tháng 8 năm 2019. Truy cập ngày 24 tháng 7 năm 2023.
 7. ^ “Partnerships”. UNESCO (bằng tiếng Anh). 25 tháng 6 năm 2013. Lưu trữ bản gốc ngày 23 tháng 8 năm 2020. Truy cập ngày 19 tháng 8 năm 2020.
 8. ^ Grandjean, Martin (2018). Les réseaux de la coopération intellectuelle. La Société des Nations comme actrice des échanges scientifiques et culturels dans l'entre-deux-guerres [The Networks of Intellectual Cooperation. The League of Nations as an Actor of the Scientific and Cultural Exchanges in the Inter-War Period]. Lausanne: Université de Lausanne. Lưu trữ bản gốc ngày 12 tháng 9 năm 2018. Truy cập ngày 5 tháng 4 năm 2019. (English summary Lưu trữ 22 tháng 3 2019 tại Wayback Machine).
 9. ^ a b “UNESCO. General Conference, 39th, 2017 [892]”. unesdoc.unesco.org. Lưu trữ bản gốc ngày 9 tháng 4 năm 2020. Truy cập ngày 19 tháng 8 năm 2020.
 10. ^ “MOFA: Project list of The UNESCO Japanese Funds-in-Trust for the Capacity-building of Human Resources”. mofa.go.jp. Truy cập ngày 30 tháng 6 năm 2022.
 11. ^ “Sponsors”. climats-bourgogne.com. Truy cập ngày 30 tháng 6 năm 2022.
 12. ^ “Sponsors and Contributors”. wcrp-climate.org. Truy cập ngày 30 tháng 6 năm 2022.
 13. ^ “UNESCO • General Conference; 34th; Medium-term Strategy, 2008–2013; 2007” (PDF). Lưu trữ (PDF) bản gốc ngày 28 tháng 7 năm 2011. Truy cập ngày 8 tháng 8 năm 2011.
 14. ^ “UNDG Members”. United Nations Development Group. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 8 tháng 8 năm 2010.
 15. ^ Plenary Meetings, Records of the Second Assembly, Geneva: League of Nations, 5 September – 5 October 1921
 16. ^ A Chronology of UNESCO: 1945–1987 (PDF), UNESDOC database, Paris, tháng 12 năm 1987, LAD.85/WS/4 Rev, lưu trữ (PDF) bản gốc ngày 2 tháng 2 năm 2011, truy cập ngày 13 tháng 12 năm 2010, The International Committee on Intellectual Cooperation (ICIC) was created on 4 January 1922, as a consultative organ composed of individuals elected based on their personal qualifications..
 17. ^ Grandjean, Martin (2018). Les réseaux de la coopération intellectuelle: La Société des Nations comme actrice des échanges scientifiques et culturels dans l'entre-deux-guerres [The Networks of Intellectual Cooperation: The League of Nations as an Actor of the Scientific and Cultural Exchanges in the Inter-War Period] (doctoral thesis) (bằng tiếng French). Lausanne: Université de Lausanne. Lưu trữ bản gốc ngày 12 tháng 9 năm 2018. Truy cập ngày 5 tháng 4 năm 2019.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết) A summary in English is also available.
 18. ^ Grandjean, Martin (2020). “A Representative Organization? Ibero-American Networks in the Committee on Intellectual Cooperation of the League of Nations (1922–1939)”. Cultural Organizations, Networks and Mediators in Contemporary Ibero-America: 65–89. doi:10.4324/9780429299407-4. S2CID 243387712. Lưu trữ bản gốc ngày 17 tháng 1 năm 2021. Truy cập ngày 13 tháng 8 năm 2020.
 19. ^ International Institute of Intellectual Cooperation, United Nations library resources, 1930, lưu trữ bản gốc ngày 19 tháng 8 năm 2021, truy cập ngày 27 tháng 3 năm 2021
 20. ^ Hamen, Susan E; Wilson, Theodore A (2014). The Great Depression and World War II : 1929–1945. ABDO Publishing Company. ISBN 978-1-62403-178-6. OCLC 870724668.
 21. ^ UNESCO 1987.
 22. ^ The work of U.N.E.S.C.O. (Hansard, 26 January 1949) Lưu trữ 19 tháng 10 2017 tại Wayback Machine. Millbank systems. Retrieved 12 July 2013.
 23. ^ “United Nations Conference for the Establishment of an Educational and Cultural Organisation. Conference for the Establishment of an Educational and Cultural Organisation” (PDF). UNESDOC database. The Institute of Civil Engineers, London. 1–16 November 1945. ECO/Conf./29. Lưu trữ (PDF) bản gốc ngày 15 tháng 3 năm 2012. Truy cập ngày 8 tháng 6 năm 2012.
 24. ^ Unesco 1945.
 25. ^ General Conference, First Session (PDF). UNESDOC database. UNESCO House, Paris: UNESCO. 1947. Item 14, p. 73. Lưu trữ (PDF) bản gốc ngày 4 tháng 9 năm 2012. Truy cập ngày 1 tháng 7 năm 2012.
 26. ^ Summary Minutes of Meetings 1956. United States National Commission for the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 1956. Lưu trữ bản gốc ngày 9 tháng 2 năm 2022. Truy cập ngày 27 tháng 12 năm 2021.
 27. ^ “Records of the General Conference, Eighth Session” (PDF). unesdoc.unesco.org. Lưu trữ (PDF) bản gốc ngày 2 tháng 2 năm 2011. Truy cập ngày 13 tháng 12 năm 2010.
 28. ^ Schmidt, Christopher. (2010). Into the heart of darkness : cosmopolitanism vs. realism and the Democratic Republic of Congo. OCLC 650842164. Lưu trữ bản gốc ngày 12 tháng 3 năm 2021. Truy cập ngày 17 tháng 9 năm 2020.
 29. ^ Thompson, Leonard Monteath (tháng 1 năm 2001). A history of South Africa . New Haven: Yale University Press. ISBN 978-0-300-12806-2. OCLC 560542020.
 30. ^ Nagaoka, Masanori (2016). Cultural landscape management at Borobudur, Indonesia. Springer. ISBN 978-3-319-42046-2. OCLC 957437019.
 31. ^ “UNESCO must reform to stay relevant – and reconnect people through science”. Nature (bằng tiếng Anh). 587 (7835): 521–522. 25 tháng 11 năm 2020. Bibcode:2020Natur.587..521.. doi:10.1038/d41586-020-03311-3. PMID 33239811. S2CID 227176079.
 32. ^ "Use and conservation of the biosphere: Proceedings of the intergovernmental conference of experts on the scientific basis for rational use and conservation of the resources of the biosphere. Paris, 4–13 September 1968." (1970.) In Natural Resources Research, Volume X. SC.69/XIL.16/A. UNESDOC database” (PDF). Lưu trữ (PDF) bản gốc ngày 7 tháng 4 năm 2012. Truy cập ngày 8 tháng 6 năm 2012.
 33. ^ Finnemore, Martha (1996). National Interests in International Society. Cornell University Press. tr. 4. JSTOR 10.7591/j.ctt1rv61rh. Lưu trữ bản gốc ngày 1 tháng 6 năm 2021. Truy cập ngày 11 tháng 5 năm 2021.
 34. ^ “General Conference admits Palestine as UNESCO Member”. 31 tháng 10 năm 2011. Lưu trữ bản gốc ngày 14 tháng 12 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 12 năm 2011.
 35. ^ Blomfield, Adrian (31 tháng 10 năm 2011). “US withdraws Unesco funding after it accepts Palestinian membership”. The Telegraph. Lưu trữ bản gốc ngày 1 tháng 11 năm 2011. Truy cập ngày 31 tháng 10 năm 2011.
 36. ^ Shadi Sakran (26 tháng 11 năm 2019). The Legal Consequences of Limited Statehood: Palestine in Multilateral Frameworks. Taylor & Francis. tr. 64–. ISBN 978-1-00-076357-7. Lưu trữ bản gốc ngày 24 tháng 12 năm 2021. Truy cập ngày 27 tháng 2 năm 2020.
 37. ^ Request for the admission of the State of Palestine to UNESCO as a Member State Lưu trữ 13 tháng 4 2020 tại Wayback Machine, UNESCO Executive Board, 131st, 1989
 38. ^ The laws originated in H.R. 2145 and S. 875; for further details see committee discussions at: United States. Congress. House. Committee on Foreign Affairs. Subcommittee on Human Rights and International Organizations (1989). The PLO's Efforts to Obtain Statehood Status at the World Health Organization and Other International Organizations: Hearing and Markup Before the Subcommittee on Human Rights and International Organizations of the Committee on Foreign Affairs, House of Representatives, One Hundred First Congress, First Session, on H.R. 2145, May 4, 1989. U.S. Government Printing Office. Lưu trữ bản gốc ngày 19 tháng 8 năm 2020. Truy cập ngày 27 tháng 2 năm 2020.. The text of the House and Senate resolutions were subsequently put into the following laws: H.R. 3743 (which produced Pub.L. 101–246), H.R. 5368, H.R. 2295 and finally H.R. 2333 (which produced Pub.L. 103–236). See also: Beattie, Kirk (3 tháng 5 năm 2016). Dịch vụ visa. Seven Stories Press. tr. 287 online. ISBN 978-1-60980-562-3. Lưu trữ bản gốc ngày 19 tháng 8 năm 2020. Truy cập ngày 27 tháng 2 năm 2020. ...1989 Senate and House efforts like... Senate Resolution 875 and House Resolution 2145, both of which contained language similar to that found in the public laws of 1990 and 1994. Sen. Robert Kasten, Jr. (R-Wl) was the primary sponsor of S 875, and Rep. Tom Lantos sponsored HR 2145. In a nutshell, recognition by any UN body of the Palestinians' right to statehood or their achievement of statehood status would trigger a suspension of US funding to the "offending" UN body under these laws.
 39. ^ “U.S. stops UNESCO funding over Palestinian vote”. Reuters. 31 tháng 10 năm 2011. Lưu trữ bản gốc ngày 26 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 26 tháng 2 năm 2020.
 40. ^ Erlanger, Steven; Sayare, Scott (31 tháng 10 năm 2011). “Unesco Approves Full Membership for Palestinians”. The New York Times. Lưu trữ bản gốc ngày 31 tháng 10 năm 2011. Truy cập ngày 31 tháng 10 năm 2011.
 41. ^ “After UNESCO vote, Israeli sanctions on Palestinian Authority anger U.S.”. Haaretz. 4 tháng 11 năm 2011. Lưu trữ bản gốc ngày 7 tháng 12 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 12 năm 2011.
 42. ^ “Israel freezes UNESCO funds”. CNN. 3 tháng 12 năm 2011. Bản gốc lưu trữ ngày 6 tháng 11 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 12 năm 2011.
 43. ^ “U.S., Israel lose voting rights at UNESCO over Palestine row”. Reuters. 8 tháng 11 năm 2013. Lưu trữ bản gốc ngày 9 tháng 7 năm 2014. Truy cập ngày 29 tháng 6 năm 2014.
 44. ^ "69 years after joining, Israel formally leaves UNESCO; so, too, does the US" – The Times of Israel”. The Times of Israel. Lưu trữ bản gốc ngày 30 tháng 12 năm 2019. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2021.
 45. ^ “List of UNESCO members and associates”. UNESCO. Lưu trữ bản gốc ngày 2 tháng 11 năm 2011. Truy cập ngày 3 tháng 11 năm 2011.
 46. ^ “Summary update on Government progress to become a State Party to the UNESCO International Convention against Doping in Sport” (PDF). WADA. tr. 2. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 16 tháng 1 năm 2013. Truy cập ngày 28 tháng 7 năm 2009.
 47. ^ UNESCO (29 tháng 12 năm 2017), Declaration by UNESCO Director-General Audrey Azoulay on the withdrawal of Israel from the Organization (Press release.), lưu trữ bản gốc ngày 21 tháng 2 năm 2019, truy cập ngày 21 tháng 2 năm 2019
 48. ^ “State Parties”. UNESCO. Lưu trữ bản gốc ngày 31 tháng 10 năm 2011. Truy cập ngày 31 tháng 10 năm 2011.
 49. ^ “Member States of the United Nations”. United Nations. Lưu trữ bản gốc ngày 30 tháng 12 năm 2013. Truy cập ngày 31 tháng 10 năm 2011.
 50. ^ Lazaroff, Tovah (31 tháng 12 năm 2018). “Israel, U.S. slated to leave UNESCO today to protest anti-Israel bias”. The Jerusalem Post. Lưu trữ bản gốc ngày 9 tháng 2 năm 2022. Truy cập ngày 31 tháng 12 năm 2018.
 51. ^ UNESCO (12 tháng 10 năm 2017), Statement by Irina Bokova, Director-General of UNESCO, on the occasion of the Withdrawal by the United States of America from UNESCO (Press release.), lưu trữ bản gốc ngày 21 tháng 2 năm 2019, truy cập ngày 21 tháng 2 năm 2019
 52. ^ Charlton, Angela (12 tháng 6 năm 2023). “US decides to rejoin UNESCO and pay back dues, to counter Chinese influence”. Associated Press (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 12 tháng 6 năm 2023.
 53. ^ Lee, Matthew (11 tháng 7 năm 2023). “U.S. formally rejoins UNESCO 5 years after withdraw”. PBS. Associated Press. Truy cập ngày 11 tháng 7 năm 2023.
 54. ^ “Quoted on UNESCO official site”. Ngo-db.unesco.org. Bản gốc lưu trữ ngày 25 tháng 6 năm 2012. Truy cập ngày 1 tháng 7 năm 2012.
 55. ^ “Full list of NGOs that have official relations with UNESCO”. UNESCO. Truy cập ngày 1 tháng 7 năm 2012.
 56. ^ “UNESCO Headquarters Committee 107th session 13 Feb 2009”. Ngo-db.unesco.org. Bản gốc lưu trữ ngày 25 tháng 6 năm 2012. Truy cập ngày 1 tháng 7 năm 2012.
 57. ^ IBE official site
 58. ^ “UIL official site”. Bản gốc lưu trữ ngày 10 tháng 4 năm 2021. Truy cập ngày 13 tháng 5 năm 2015.
 59. ^ IIEP official site
 60. ^ IITE official site
 61. ^ “IICBA official site”. Bản gốc lưu trữ ngày 16 tháng 2 năm 2011. Truy cập ngày 13 tháng 5 năm 2015.
 62. ^ “IESALC official site”. Bản gốc lưu trữ ngày 6 tháng 9 năm 2015. Truy cập ngày 13 tháng 5 năm 2015.
 63. ^ UNEVOC official site
 64. ^ CEPES official site
 65. ^ “UNESCO-IHE official site”. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 8 năm 2007. Truy cập ngày 13 tháng 5 năm 2015.
 66. ^ ICTp official site
 67. ^ “UIS official site”. Bản gốc lưu trữ ngày 29 tháng 9 năm 2019. Truy cập ngày 13 tháng 5 năm 2015.
 68. ^ International Days | United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. UNESCO. Truy cập ngày 12 tháng 7 năm 2013.
 69. ^ UNESCO official site: Previous Sessions of the General Conference
 70. ^ “President of the 38th session of the General Conference”. UNESCO. Truy cập ngày 11 tháng 11 năm 2015.
 71. ^ “40th Session of the General Conference - 12-ngày 27 tháng 11 năm 2019”. UNESCO (bằng tiếng Anh). ngày 16 tháng 10 năm 2019. Bản gốc lưu trữ ngày 2 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 1 tháng 4 năm 2019.
 72. ^ Executive Board - Results of elections. UNESCO General Conference, November 2015. Truy cập 12/11/2015.
 73. ^ Table_2013-2015.pdf UNESCO Membership by Electoral Groups. Truy cập 12/11/2015.
 74. ^ Charlotte L Joy (ngày 15 tháng 1 năm 2012). The Politics of Heritage Management in Mali: From UNESCO to Djenné. Left Coast Press. tr. 79–. ISBN 978-1-61132-094-7. Truy cập ngày 1 tháng 4 năm 2019.
 75. ^ “List of All UNESCO Field Offices by Region with Descriptions of Member State Coverage”. UNESCO. Truy cập ngày 8 tháng 8 năm 2011.
 76. ^ “City of Quito – UNESCO World Heritage”. UNESCO. Truy cập ngày 30 tháng 4 năm 2010.
 77. ^ UNESCO Executive Board Document 185 EX/38, Paris, ngày 10 tháng 9 năm 2010
 78. ^ "UNESCO Gets Chummy With Equatorial Guinea's Dictator". News.change.org. Truy cập 11/05/2015.
 79. ^ Singapore to withdraw from UNESCO, The Telegraph, ngày 28 tháng 12 năm 1984.
 80. ^ "UNESCO-leaks to refute wikileaks accusation". UNESCO. ngày 16 tháng 2 năm 2012. Truy cập 01/05/2015.
 81. ^ "WikiLeaks denounces UNESCO after WikiLeaks banned from UNESCO conference on WikiLeaks". WikiLeaks. ngày 15 tháng 2 năm 2012. Truy cập 15/02/2012.

Liên kết ngoài

sửa