Phân biệt chủng tộc

Phân biệt kỳ thị con người.

Phân biệt chủng tộc thường được định nghĩa là một niềm tin hoặc giáo lý rằng sự khác biệt cố hữu về sinh học giữa các chủng tộc khác nhau của loài người quyết định thành tựu phát triển cá nhân, với hệ quả rằng chủng tộc của mình siêu việt hơn và có quyền cai trị các chủng tộc khác.[1] Phân biệt chủng tộc thường đem lại những hậu quả lớn như sự phân biệt đối xử hoặc tự tử.

Một người Mỹ gốc Phi uống nước từ máy lạnh với bảng thông báo "dành cho người da màu" tại một bến tàu điện phân chia chủng tộc tại Mỹ năm 1939.

Phân biệt chủng tộc đôi khi được dùng để chỉ quan niệm cho rằng dân tộc của chính mình là hơn hết (chủ nghĩa vị chủng - ethnocentrism),[2] sự bài ngoại (xenophobia), các quan niệm hoặc xu hướng chống lại hôn nhân khác chủng tộc,[3]chủ nghĩa dân tộc cực đoan,[4] bất kể niềm tin cụ thể nào về sự siêu việt hay tính chất thấp kém hơn được gắn trong các quan điểm hoặc sự thiên vị đó. Người ta đã từng sử dụng sự phân biệt chủng tộc để biện minh cho các phân biệt đối xử và bạo lực trong xã hội, trong đó có cả tội ác diệt chủng.

Xem thêmSửa đổi

Chú thíchSửa đổi