Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch”

Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch hiện có thư viện với trên 2.000 đầu sách chuyên ngành tiếng Việt và tiếng nước ngoài, được quản lý trực tiếp trên mạng máy tính, có thể phục vụ cán bộ chuyên môn trong và ngoài Viện. Hệ thống cơ sở dữ liệu với hàng chục ngàn bản ghi về tài nguyên du lịch, số liệu thống kê chuyên ngành du lịch và danh mục các đề tài khoa học, dự án quy hoạch du lịch, dự án đánh giá tác động môi trường…
===Những thành tựu nổi bật===
Tính đến năm 2013, sau 25 năm lịch sử hình thành và phát triển, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã có những đóng góp to lớn cho du lịch Việt Nam. Một số đóng góp có thể kể đến như:
 
''3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước''
 
''45 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ''
 
''19 nhiệm vụ bảo vệ môi trường''
 
''109 dự án quy hoạc phát triển du lịch địa phương''
== Liên kết ngoài ==
*[http://www.itdr.org.vn/ Trang chủ của Viện] {{vi icon}}