Mở trình đơn chính

Các thay đổi

Không thay đổi kích thước, 5 năm trước
n
clean up, General fixes using AWB
{{chú thích trong bài}}
'''Chính sách''' là tập hợp các chủ trương và hành động về phương diện nào đó của chính phủ nó bao gồm các mục tiêu mà chính phủ muốn đạt được và cách làm để thực hiện các mục tiêu đó. Những mục tiêu này bao gồm sự phát triển toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa – xã hội – môi trường.
 
637.929

lần sửa đổi