Khác biệt giữa các bản “Điện Capitol Hoa Kỳ”

không có tóm lược sửa đổi
{{Đổi hướng đến đây|Capitol}}
{{Thông tin công trình xây dựng 1
{{Infobox Historic building
|name=Điện Capitol Hoa Kỳ
|image=Capitol Building Full View.jpg