Khác biệt giữa các bản “Thượng phụ”

== Công giáo Rôma ==
 
=== Các tòa thượng phụ Latinh ===
Các Tòa thượng phụ Latinh chỉ thuần túy chỉ mang tính danh dự:
==== Đã bãi bỏ ====
* [[Thượng phụ Grado]]
* [[Thượng phụ Latinh thành Antiokhia]]
* [[Thượng phụ Latinh thành Constantinopolis]]
* [[Thượng phụ Tây phương]] (''[[Giáo hoàng]]'')
==== Còn tồn tại ====
* [[Thượng phụ Latinh thành Jerusalem]]
* [[Thượng phụ Venezia]]
 
=== Các tòa thượng phụ Đông phương ===
Có 6 Giáo hội [[Công giáo Đông phương]] được đứng đầu bởi một thượng phụ, tuyên bố kế thừa một (hay một vài) tòa thượng phụ cổ đại:
* [[Thượng phụ Công giáo Copt thành Alexandria]] đứng đầu [[Giáo hội Công giáo Copt]]
* [[Thượng phụ Công giáo Hy lạp MelkiteSyria thành Antiokhia và toàn Đông phương,]] thànhđứng Alexandria,đầu [[Giáo thànhhội Công giáo JerusalemSyria]]
* [[Thượng phụ Công giáo SyriaMaronite thành Antiokhia và toàn Đông phương]] đứng đầu [[Giáo hội Maronite]]
* [[Thượng phụ Công giáo MaroniteHy lạp Melkite thành Antiokhia và toàn Đông phương, thành Alexandria, và thành Jerusalem]] đứng đầu [[Giáo hội Công giáo Hy Lạp Melkite]]
* [[Thượng phụ Công giáo Chaldea thành Babylon]] đứng đầu [[Giáo hội Công giáo Chaldea]]
* [[Thượng phụ Công giáo Armenia miền Cilicia]] đứng đầu [[Giáo hội Công giáo Armenia]]
==== Các tòa tổng giám mục trưởng ====
Có 4 Giáo hội Công giáo Đông phương được đứng đầu bởi một [[tổng giám mục trưởng]], tước hiệu này được lập năm 1963 và về cơ bản gần tương đương với thượng phụ<ref>{{cite web|url=http://www.intratext.com/IXT/ENG1199/_P48.HTM |title=CCEO: text - IntraText CT |publisher=Intratext.com |date=4 May 2007 |accessdate=July 2013}}</ref>:
* [[Tổng giám muc trưởng thành Kiev-Halych]] đứng đầu [[Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraina]]
* [[Tổng giám muc trưởng thành Ernakulam-Angamaly]] đứng đầu [[Giáo hội Công giáo Syro-Malabar]]
* [[Tổng giám muc trưởng thành Trivandrum]] đứng đầu [[Giáo hội Công giáo Syro-Malankara]]
* [[Tổng giám muc trưởng thành Făgăraş và Alba Iulia]] đứng đầu [[Giáo hội Công giáo Hy Lạp România]]
 
== Chú thích ==