Khác biệt giữa các bản “Định luật Charles”

n
clean up, General fixes using AWB
n
n (clean up, General fixes using AWB)
{{chú thích trong bài}}
[[Tập tin:Charles and Gay-Lussac's Law animated.gif|nhỏ|Hoạ cảnh nêu lên mối quan hệ giữa thể tích và nhiệt độ tuyệt đối.]]
'''Định luật Charles''' hay '''Định luật Gay-Lussac''' là một định luật quan trọng về các chất khí được sử dụng nhiều trong chương [[nhiệt động]] và [[hóa lý]] của ngành [[hoá học]]. Định luật lấy tên theo [[Joseph Louis Gay-Lussac]], được phát biểu như sau: