Khác biệt giữa các bản “Platon”

clean up, replaced: → (8) using AWB
n (→‎Liên kết ngoài: add category using AWB)
(clean up, replaced: → (8) using AWB)
|nationality = [[Hy Lạp]]
|school_tradition= [[Platonism]]
|main_interests = [[Rhetoric]], [[art]], [[literature]], [[epistemology]], [[justice]], [[virtue]], [[politics]], [[education]], [[family]], [[militarism]]
|notable_ideas = [[Theory of Forms]], [[Platonic idealism]], [[Platonic realism]], ''[[hyperuranion]]'', ''[[metaxy]]'', ''[[khôra]]''
|influences = [[Socrates]], [[Homer]], [[Hesiod]], [[Aristophanes]], [[Aesop]], [[Protagoras]], [[Parmenides]], [[Pythagoras]], [[Heraclitus]], [[Orphism (religion)|Orphism]]
|influenced = Hầu hết các nhà triết học phương tây đều theo công trình của ông như [[Aristotle]], [[Augustine của Hippo|Augustine]], [[Neoplatonism]], [[Cicero]], [[Plutarch]], [[Stoicism]], [[Anselm của Canterbury|Anselm]], [[Machiavelli]], [[René Descartes|Descartes]], [[Thomas Hobbes|Hobbes]], [[Gottfried Leibniz|Leibniz]], [[John Stuart Mill|Mill]], [[Arthur Schopenhauer|Schopenhauer]], [[Søren Kierkegaard|Kierkegaard]], [[Friedrich Nietzsche|Nietzsche]], [[Martin Heidegger|Heidegger]], [[Hannah Arendt|Arendt]], [[Hans-Georg Gadamer|Gadamer]], [[Imam Khomeini]], [[Bertrand Russell|Russell]] and countless other [[philosopher]]s and [[theologian]]s
}}
|}
Theo Platon tri thức được phân làm hai loại: Tri thức hoàn toàn đúng đắn và tri thức mờ nhạt.
Loại thứ nhất là tri thức ý niệm có đựơc nhờ hồi tưởng. Loại thứ hai là tri thức nhận được nhờ vào nhận thức cảm tính, lẫn lộn đúng sai không có chân lí.
Về xã hội, Platon đưa ra quan niệm về nhà nước lí tưởng trong đó sự tồn tại và phát triển của nhà nước lí tưởng dựa trên sự phát triển của sản xuất vật chất, sự phân công hài hoà các ngành nghề và giải quyết các mâu thuẫn xã hội.
 
== Những môn đệ của Platon ==
Nổi tiếng nhất trong số những người môn đệ của ông là [[Aristoteles]]. Ngoài ra, sau này có [[Plotinus]] (Πλωτίνος), một triết học gia người [[Ai Cập]] (với cái tên [[Đế quốc La Mã|La Mã]]) có thể được coi là một triết gia Hy Lạp vĩ đại cuối cùng cũng là một người chịu ảnh hưởng của Platon. Tư tưởng của ông phát triển khuynh hướng thần bí của Platon và sau đó được biết tới như [[học thuyết Tân Platon]] (''Neo-Platonism'').
 
== Câu nói nổi tiếng ==
* {{Chú thích sách|author=Garvey, James |title=Twenty Greatest Philosophy Books |publisher=Continuum |year=2006, |isbn=0826490530}}
* [[W. K. C. Guthrie|Guthrie, W. K. C.]] (1986). ''A History of Greek Philosophy (Plato - The Man & His Dialogues - Earlier Period)'', Cambridge University Press, ISBN 0-521-31101-2
* [[W. K. C. Guthrie|Guthrie, W. K. C.]] (1986). ''A History of Greek Philosophy (Later Plato & the Academy)'' Cambridge University Press, ISBN 0-521-31102-0
* Havelock, Eric (2005). ''Preface to Plato (History of the Greek Mind)'', Belknap Press, ISBN 0-674-69906-8
* {{Chú thích sách | author=Hamilton, Edith & Cairns, Huntington (Eds.) | title=The Collected Dialogues of Plato, Including the Letters | publisher=Princeton Univ. Press | year=1961 | isbn=0-691-09718-6}}
* {{Chú thích sách | author=Kraut, Richard (Ed.) | title=The Cambridge Companion to Plato | publisher=Cambridge University Press | year=1993 | isbn=0-521-43610-9}}
* {{Chú thích sách | author=Krämer, Hans Joachim | title=[http://books.google.com/books?id=T2k6edyBklwC Plato and the Foundations of Metaphysics] | publisher=SUNY Press | year=1990 | isbn=0-791-40433-1}}
* [[Suzanne Lilar|Lilar, Suzanne]] (1954), Journal de l'analogiste, Paris, Éditions Julliard; Reedited 1979, Paris, Grasset. Foreword by [[Julien Gracq]]
* [[Suzanne Lilar|Lilar, Suzanne]] (1963), ''Le couple'', Paris, Grasset. Translated as ''Aspects of Love in Western Society'' in 1965, with a foreword by Jonathan Griffin London, Thames and Hudson.
* [[Suzanne Lilar|Lilar, Suzanne]] (1967) ''A propos de Sartre et de l'amour '', Paris, Grasset.
* {{Chú thích sách | author=Lundberg, Phillip | title=Tallyho - The Hunt for Virtue: Beauty,Truth and Goodness Nine Dialogues by Plato: Pheadrus, Lysis, Protagoras, Charmides, Parmenides, Gorgias, Theaetetus, Meno & Sophist | publisher=Authorhouse | year=2005 | isbn=1-4184-4977-6}}
* {{Chú thích sách | author=Melchert, Norman | title=The Great Conversation: A Historical Introduction to Philosophy | publisher=McGraw Hill | year=2002 | isbn=0-19-517510-7}}
[[Thể loại:Triết gia chính trị]]
[[Thể loại:Nhà vật lý Hy Lạp]]
[[Thể loại:Mất thập kỷ 340 TCN]]
 
{{Liên kết chọn lọc|de}}
{{Liên kết chọn lọc|fi}}
[[Thể loại:Mất thập kỷ 340 TCN]]