Khác biệt giữa các bản “Ba Ngôi”

=== Thiên Chúa hiện hữu trong ba ngôi vị ===
 
Thiên Chúa duy nhất hiện hữu trong ba ngôi vị ([[tiếng Hy Lạp|Hi văn]]:''hypostases''). [[Chúa Cha]] chỉ có một bản thể thần thượng. Tín hữu Chalcedon, [[Giáo hội Công giáo Rôma|Công giáo]], [[Chính Thống giáo Đông phương|Chính Thống giáo]] và hầu hết tín hữu Kháng Cách (''Protestant'') tin rằng Thân vị thứ Hai trong Ba Ngôi - Chúa Con, Giê-xu – mang lấy bản tính con người, vì vậy Chúa Giêxu có hai bản tính. Giê-xu hoàn toàn là Người mà cũng hoàn toàn là [[Thiên Chúa]].
 
Ba Ngôi bình đẳng, đồng tồn tại vĩnh cửu, có cùng một bản thể (''ousia''), quyền năng, hành động và ý chí. Tuy nhiên, như đã xác lập bởi bản [[tín điều Anathasisus]], Thiên Chúa là đấng tự mình mà có, không do ai tạo thành, không có khởi đầu và không có kết thúc, Người là alpha và omega. [[Giê-su|Chúa Con]] được sinh ra từ Chúa Cha. Chúa Thánh Linh nhiệm xuất từ Chúa Cha (hay từ Chúa Cha và Chúa Con). Ba Ngôi tuy riêng biệt nhưng cùng một bản thể và một quyền năng như nhau, nên Ba Ngôi chỉ là một Thiên Chúa mà thôi.