Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tiểu thuyết ngắn”

cùng ý nghĩa
Không có tóm lược sửa đổi
(cùng ý nghĩa)
# [[Truyện ngắn]]
==== Tiểu thuyết ngắn là truyện ngắn dài. Một tiểu thuyết ngắn có thế có nhiều tuyến nhân vật cũng có thế chỉ một tuyến nhân vật. ====