Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
chuyển về bản mẫu chính, replaced: {{Infobox Person → {{Thông tin nhân vật using AWB
{{1000 bài cơ bản}}{{Đổi hướng đến đây|Ferdinand Magellan|Magellan}}
{{Thông tin nhân vật
{{Infobox Person
| name = Ferdinand Magellan
| image = Ferdinand Magellan.jpg