Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
→‎Tham khảo: Alphama Tool, General fixes
* [http://www.leo.org/index_en.html The Leo Dictionaries]: A German language portal featuring German-English, German-French, German-Spanish, German-Italian, German-Chinese and German-Russian dictionaries, with forums and a search function
== Tham khảo ==
{{tham khảo}}
<references />