Khác biệt giữa các bản “Danh sách tiểu bang Hoa Kỳ theo dân số”

không có tóm lược sửa đổi
| 53 (nếu xếp hạng) || ''[[Guam]]'' || {{sort|00170000|170.000}} ||  *** || n/a || n/a|| n/a||0.06%
|-
| 54 (nếu xếp hạng) || ''[[UnitedQuần Statesđảo Virgin Islandsthuộc Mỹ]]'' || {{sort|00112000|112.000}} ||  *** || n/a || n/a|| n/a||0.04%
|-
| 55 (nếu xếp hạng) || ''[[NorthernQuần Marianađảo IslandsBắc Mariana]]'' || {{sort|00080801|80.801}} ||  *** || n/a || n/a|| n/a||0.03%
|-
| 56 (nếu xếp hạng) || ''[[American Samoa thuộc Mỹ]]'' || {{sort|00066869|66.869}} ||  *** || n/a || n/a|| n/a||0.02%
|}