Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chu Thành vương”

n
→‎Chu Công nhiếp chính: Alphama Tool, General fixes
n (Robot: Sửa đổi hướng)
n (→‎Chu Công nhiếp chính: Alphama Tool, General fixes)
Cơ Tụng lên nối ngôi, tức là vua '''Chu Thành Vương''', chú là Cơ Đán làm phụ chính.
 
Ba người em khác của Chu Vũ Vương, chú của Thành Vương là Quản Thúc Tiên, Hoắc Thúc Xử và Sái Thúc Độ được phong đất làm “Tam"Tam giám”giám" để canh chừng [[Vũ Canh]] nhưng lại nghe theo lời dụ của Vũ Canh, mưu lật đổ nhà Chu để khôi phục nhà Thương. Không lâu sau, ba người giúp Vũ Canh dấy binh của bộ lạc Hoắc Địa nổi loạn chống nhà Chu. Chu Công và Thiệu công tập trung dàn xếp xong việc nội chính, sau đó Chu Công mang quân đi đông chinh.
 
Qua 3 năm chiến tranh (1113 TCN), Chu Công đánh bại được quân nổi loạn, giết chết Vũ Canh và Quản Thúc Tiên; bắt Hoắc Thúc Xử và Sái Thúc Độ đi đày, phong đất Vệ của Quản Thúc trước đây cho em nhỏ của Vũ Vương là Khang Thúc.