Khác biệt giữa các bản “Ngưu Phụ”

n
Alphama Tool, General fixes
n (→‎Xem thêm: clean up using AWB)
n (Alphama Tool, General fixes)
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
{{Sơ khai tiểu sử}}
'''Ngưu Phụ''' ([[chữ Hán]]: 牛輔; [[bính âm Hán ngữ|bính âm]]: Niu Fu; ???-[[192]]) là một viên tướng phục vụ dưới trướng của lãnh chúa [[Đổng Trác]] của nhà Hán thời kỳ [[Tam Quốc]] của [[Lịch sử Trung Quốc]]. Ông là con rể của Đổng Trác và là viên bộ tướng trung thành với ông này. Ngưu Phụ sau này bị chính thủ hạ của mình giết chết.
Hôm sau Lã Bố tiến binh, cùng Ngưu Phụ đối địch. Ngưu Phụ không địch nổi được Bố, cho nên lại thua chạy. Đêm hôm ấy Ngưu Phụ gọi tướng tâm phúc tên là Hồ Xích Nhi bảo rằng: "Lã Bố kiêu dũng lắm, thế khó địch nổi. Sao bằng ta không cho bọn Lý Thôi biết, ngầm giấu vàng bạc, châu báu đem dăm ba người thân tín bỏ trốn đi". Hồ Xích Nhi ưng thuận.
 
Ngay đêm hôm ấy Ngưu Phụ nhặt nhanh vàng bạc, châu báu, bỏ trại đi, chỉ đem ba bốn người đi theo. Đi đến một con sông, lúc súc qua đò, Xích Nhi trông thấy của cải ngốt mắt, muốn chiếm lấy một mình, liền giết Ngưu Phụ đem đầu Phụ đến dâng Lã Bố. Lã Bố hỏi đầu đuôi người đi theo khai rằng: “Xích"Xích Nhi giết Phụ để lấy của”của", Lã Bố giận, lập tức giết ngay Xích Nhi.
==Xem thêm==
* [[Vương Doãn]]