Khác biệt giữa các bản “Namhae”

Trang mới: {{Infobox Korean settlement |logo=Namhae county.png |hangul=남해군 |hanja=南海郡 |rr=Namhae-gun |mr=Namhae-gun |area_km2=357 |pop=54392|popnote=<ref>[http://english.namhae.go.kr/0...
(Trang mới: {{Infobox Korean settlement |logo=Namhae county.png |hangul=남해군 |hanja=南海郡 |rr=Namhae-gun |mr=Namhae-gun |area_km2=357 |pop=54392|popnote=<ref>[http://english.namhae.go.kr/0...)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh