Khác biệt giữa các bản “Sancheong”

Trang mới: {{Infobox Korean settlement |logo=Sancheong logo.png |hangul=산청군 |hanja=山淸郡 |rr=Sancheong-gun |mr=Sanch'ŏng-gun |area_km2=794,59 |pop=39863|popnote=<ref>[http://tonggye.san...
(Trang mới: {{Infobox Korean settlement |logo=Sancheong logo.png |hangul=산청군 |hanja=山淸郡 |rr=Sancheong-gun |mr=Sanch'ŏng-gun |area_km2=794,59 |pop=39863|popnote=<ref>[http://tonggye.san...)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh