Khác biệt giữa các bản “Uiryeong”

Trang mới: {{Infobox Korean settlement |logo=Uiryeong logo.jpg |hangul=의령군 |hanja={{linktext|宜|寧|郡}} |rr=Uiryeong-gun |mr=Ŭiryŏng kun |area_km2=482,95 |pop=32371|popnote=<ref>[http:/...
(Trang mới: {{Infobox Korean settlement |logo=Uiryeong logo.jpg |hangul=의령군 |hanja={{linktext|宜|寧|郡}} |rr=Uiryeong-gun |mr=Ŭiryŏng kun |area_km2=482,95 |pop=32371|popnote=<ref>[http:/...)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh