Khác biệt giữa các bản “Yecheon”

Trang mới: {{Infobox Korean settlement |logo=Yecheon logo.png |hangul=예천군 |hanja=醴泉郡 |rr=Yecheon-gun |mr=Yech'ŏn-gun |area_km2=660,7 |pop=58081|popnote=<ref>http://www.yecheon.go.kr/e...
(Trang mới: {{Infobox Korean settlement |logo=Yecheon logo.png |hangul=예천군 |hanja=醴泉郡 |rr=Yecheon-gun |mr=Yech'ŏn-gun |area_km2=660,7 |pop=58081|popnote=<ref>http://www.yecheon.go.kr/e...)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh