Khác biệt giữa các bản “Bích nham lục”

n
→‎Tham khảo: Alphama Tool, General fixes
n (clean up, General fixes using AWB)
n (→‎Tham khảo: Alphama Tool, General fixes)
*Gundert, Wilhelm (dịch & chú dẫn): ''Bi-Yän-Lu. Meister Yüan-wu's Niederschrift von der Smaragdenen Felswand'', München 1964/73. (3 quyển, 68 công án)
*Trần Tuấn Mẫn (dịch & chú dẫn): ''Vô Môn Quan'', TP HCM 1995.
*App, Urs (dịch & chú dẫn): ''Master Yunmen''. From the Record of the Chan Master “Gate"Gate of the Clouds”Clouds". New York-Tokyo-London, 1994. (''Vân Môn Khuông Chân Thiền sư quảng lục'' 雲門匡真禪師廣錄, Taishō Vol. 47, No. 1988)
*Green, J.: ''The Recorded Sayings of Zen Master Joshu''. Boston 1998. (''Triệu Châu Chân Tế Thiền sư ngữ lục'' 趙州真際禪師語, trong ''Cổ Tôn túc ngữ lục quyển đệ thập tam'' 古尊宿語錄卷第十三)
*Linji Yixuan: ''Das Denken ist ein wilder Affe''. Aufzeichnung der Lehren des großen Zen-Meisters. Übers. von Jarand, U. Bern, München, Wien, 1996. (''Trấn Châu Lâm Tế Huệ Chiếu Thiền sư ngữ lục'' 鎮州臨濟慧照禪師語錄, Taishō Vol. 47, No. 1985).