Khác biệt giữa các bản “Two International Finance Centre”

n
Thay bản mẫu Thông tin công trình xây dựng
n (Alphama Tool, General fixes)
n (Thay bản mẫu Thông tin công trình xây dựng)
{{coor title dms|22|17|6.82|N|114|9|33.45|E|}}
{{Thông tin công trình xây dựng 1
|building_name=Two International Finance Centre
|image=[[Tập tin:Two International Finance Centre, Hong Kong, Mar 06.JPG|200px|Two IFC]]