Khác biệt giữa các bản “Lương Châu, Vũ Uy”

n
Alphama Tool, General fixes
n (Robot: Sửa đổi hướng)
n (Alphama Tool, General fixes)
*Hương: Ngũ Hòa, Hàn Tả, Tùng Thụ, Đại Liễu, Trường Thành, Kim Sa, Bá Thị, Kim Tháp, Hạ Song, Cửu Đôn, Hoài An, Kim Sơn, Thanh Thủy, Ngô Gia Tỉnh, Tân Hoa, Khang Ninh, Đông Hà, Hà Đông.
{{Cam Túc}}
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
{{Sơ khai Hành chính Trung Quốc}}