Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nhàn rỗi”

Không có tóm lược sửa đổi
 
[[Nghiên cứu nhàn rỗi]] là một môn học giáo dục liên quan đến việc nghiên cứu và phân tích nhàn rỗi.
 
== Thanh thiếu niên ==
Thời gian rỗi có tiềm năng cho sự phát triển tuổi trẻ, được ảnh hưởng bởi việc kiểm soát và quan tâm của thái độ cha mẹ. <ref>Erin Hiley Sharp, Linda L. Caldwell, John W. Graham and Ty A. Ridenour: ''[http://www.springerlink.com/content/j125pv0742k4m16r/ Individual Motivation and Parental Influence on Adolescents’ Experiences of Interest in Free Time: A Longitudinal Examination]'', Journal of Youth and Adolescence, Volume 35, Number 3, pp. 340-353, 2006, {{doi|10.1007/s10964-006-9045-6}}</ref>
 
==Chú thích==
{{tham khảo}}
<references />
 
== Xem thêm ==