Khác biệt giữa bản sửa đổi của “RDX”

n (clean up, General fixes using AWB)
[[Tốc độ nổ]] của RDX ở mật độ 1.76 grams/cm³ là 8.750 m/s.
 
Nó là chất rắn không màu trắng, ở mật độ lớn nhất theo lý thuyết 1.82 g/cm³. Nó đựoc tạo thành nhờ phản ứng cô đặc [[axit nitric]] với [[hexamine]].
 
(CH<sub>2</sub>)<sub>6</sub>N<sub>4</sub> + 4HNO<sub>3</sub> → (CH<sub>2</sub>-N-NO<sub>2</sub>)<sub>3</sub> + 3HCHO + NH<sub>4</sub><sup>+</sup> + NO<sub>3</sub><sup>-</sup>
Người dùng vô danh