Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Nghiêu Tư”

(Đại Việt Sử ký bản dịch để sai chỗ của dấu phẩy, khi đó trung thư xá nhân Trịnh Thiết Trường làm An phủ sứ lộ Tân Hưng Hạ)
Ông đỗ [[Trạng nguyên Việt Nam|Trạng nguyên]] khoa [[Mậu Thìn]] niên hiệu Thái Hòa thứ 6 (1448), đời [[Lê Nhân Tông]], làm quan Hàn lâm trực học sĩ, An phủ sứ lộ Tân Hưng Thượng<ref name=NhanTong />.
 
Đầu năm Thiên Hưng thứ nhất (tháng 10 âm lịch năm 1459) thời [[Lê Nghi Dân]], ông được cử cùng [[Lê Cảnh Huy]], [[Nguyễn Như Đổ]], [[Hoàng Thanh]] sang [[nhà Minh]] nộp cống hằng năm và xin bỏ việc mò ngọc trai<ref name=NhanTong />. Tài liệu của Viện Hán-Nôm lại ghi là ông được cử làm Phó sứ (năm 1460) sang [[nhà Minh]] ([[Trung Quốc]]) cầu phong<ref name =HanNom /> (thụ [[phong tước|phong vương]] của nhà Minh cho vua Lê của [[Đại Việt]]) trong khi Đại Việt Sử ký Toàn thư viết rằng ''...Ngày 20, lại sai bọn Trần Phong, [[Lương Như Hộc]], [[Trần Bá Linh]] sang nhà Minh cầu phong...''<ref name=NhanTong />. Sau đó, ông được thăng lên [[Bộ Lại|Lại bộ]] [[thượng thư]] (chưởng lục bộ)<ref name =HanNom />.
 
==Nhận xét==
18.958

lần sửa đổi