Khác biệt giữa các bản “Acgumen của cận điểm”

{{tham khảo}}
 
{{sơ khai thiên văn học}}
[[Thể loại:Cơ học thiên thể]]
[[Thể loại:Thuật ngữ thiên văn học]]
[[Thể loại:Quỹ đạo]]
 
[[ru:Кеплеровы элементы орбиты#Аргумент перицентра]]