Khác biệt giữa các bản “Địch Thanh”

không có tóm lược sửa đổi
 
==Thăng tiến==
Năm Bảo Nguyên thứ nhất thời [[Tống Nhân Tông]] ([[1038]]) ông nhận chức [[DiênDuyên An|DiênDuyên Châu]] Chỉchỉ huy sử, vừa gan dạ lại có mưu kế nên trong thời gian [[Chiếnchiến tranh Tống-Hạ]] (1040-1042), mỗi khi ra trận ông đều đeo [[mặt nạ]] bằng [[đồng (nguyên tố)|đồng]] để xung phong nơi trận tiền, lập được nhiều chiến công.
 
Năm Khang Định thứ nhất, được [[Doãn Thù]] tiến cử, ông được Thiểm Tây Kinhkinh lược sứsử là [[Hàn Kỳ]], [[Phạm Trọng Yêm]] đích thân khen thưởng. Phạm Trọng Yêm trao cho ông cuốn [[Tả truyện|Tả thị Xuân Thu]] và nói rằng "将不知古今, 匹夫勇尔" (''tướng bất tri cổ kim, thất phu dũng nhĩ'', nghĩa là làm tướng mà không hiểu chuyện xưa nay thì cũng chỉ là người tầm thường có lòng dũng cảm mà thôi). Bị chọc tức bởi câu nói này, ông đã kiên trì đọc sách để tinh thông binh pháp. Do gan dạ, dũng cảm, lập nhiều chiến công nên ông thăng tiến nhanh trên con đường làm quan, từ Thái Châu Thứthứ sử, qua Huệ Châu Đoànđoàn luyện sứsử tới Mã bộ quân Phóphó bộ chỉ huy sứsử.
 
Tháng sáu năm Hoàng Hữu thứ tư (1052), ông được thăng tới [[Khu mật sứ|Khu mật phó sứ]]. Sau khi giành thắng lợi trong cuộc chiến với [[Nùng Trí Cao]], ông được phong làm [[Khu mật sứ]], người đứng đầu của [[Khu mật viện]], một cơ quan ngang hàng với [[Trung thư tỉnh|Trung thư Môn hạ]], chuyên quản lý việc binh.
 
Tháng sáu năm Hoàng Hữu thứ tư (1052), ông được thăng tới [[Khuxu mật sứsử|Khuxu mật phó sứsử]]. Sau khi giành thắng lợi trong cuộc chiến với [[Nùng Trí Cao]], ông được phong làm [[Khuxu mật sứsử]], người đứng đầu của [[Khuxu mật viện]], một cơ quan ngang hàng với [[Trungtrung thư tỉnh|Trungtrung thư Mônmôn hạ]], chuyên quản lý việc binh.
==Chiến tranh với Đại Nam ==
Năm 1052, tại khu vực [[Quảng Tây]], [[Nùng Trí Cao]] khởi binh, tự xưng là Nhân Huệ Hoànghoàng đế của Đại Nam quốc, đem quân công phá nhiều thành trì của [[nhà Tống]] tại khu vực [[Quảng Đông]], [[Quảng Tây]] và đã lên kế hoạch tấn công lên [[Hồ Nam]]. Quân Tống liên tục thua trận và triều đình nhà Tống rơi vào khủng hoảng do không ai nghĩ ra được phương sách gì.
 
Mới nhậm chức được 3 tháng, Khuxu mật phó sứsử Địch Thanh đã dâng biểu xin đem quân đi chinh phạt. Tống Nhân Tông cả mừng, phong ông làm Tuyên Huy Namnam viện sứsử, Tuyên phủ Kinh Hồ Nam Bắc lộ, Kinh chế Quảng Namnam đạo tặc sự, tự thân thiết yến để tiễn đưa ông tại điện Thùy Củng.
 
Đầu năm 1053, Địch Thanh dẫn quân tới và hợp quân với Dư Tĩnh cùng Tôn Miện ở Tân Châu<ref>Nay là Liễu Châu, [[Quảng Tây]]</ref> rồi hội các tướng lại, chấn chỉnh quân lệnh, cấm không cho ra đánh nhau với Nùng Trí Cao. Quan Kiềmkiềm hạt tỉnh Quảng Tây là Trần Thự trái tướng lệnh, đem quân ra đánh bị thua, Địch Thanh đem chém đi, rồi lệnh cho quân nghỉ 10 ngày. Quân do thám biết chuyện về báo cho Trí Cao biết. Trí Cao tưởng là quân nhà Tống sợ hãi không dám đánh và thế là lơ là mất cảnh giác, không thèm phòng bị. Đêm [[tết Nguyên tiêu|Thượng nguyên]], Địch Thanh chia quân thành tiền, trung, hậu hỏa tốc xuất kích đến [[đèo Côn Lôn|Côn Lôn quan]] (gần phủ [[Nam Ninh]]) đánh Nùng Trí Cao. Lúc đang đánh nhau, Địch Thanh lại đem kị binh đánh hai bên tả hữu áp lại, quân của Trí Cao tan vỡ, tướng dưới quyền là Hoàng Sư Mật 57 người tử trận<ref>Khâm định Việt sử Thông giám cương mục chép là hơn 100 người</ref>. Quân Tống đuổi theo giết hơn 2.200 quân của Nùng Trí Cao làm ông này phải đốt thành bỏ chạy. Sau chiến thắng, ông được phong đảm nhận chức [[Khuxu mật sứsử]].
 
==Bãi quan ==
Sau khi nhận chức [[Khuxu mật sứsử]], chức vụ võ quan tối cao khi đó, cộng với chiến công lẫy lừng nên trong triều nhiều quan lại tỏ ra ghen ghét, nghi ngờ và đàn hặc ông, như Ngựngự sử Trungtrung thừa Vương Cử Chánh, Hữuhữu ti gián Giả Ảm, Ngựngự sử Hàn Chí, Thượngthượng thư [[Âu Dương Tu]], Đồngđồng Trungtrung thư Mônmôn hạ Bìnhbình chương sự [[Văn Ngạn Bác]] v...v, cho rằng ông thao túng triều đình và có khả năng gây ra nguy hiểm cho nhà Tống, giống như điều [[Tống Thái Tổ]] đã từng làm với [[Hậu Chu Cung Đế]].
 
Tháng 8 năm Gia Hữu thứ nhất ([[1056]]), sau gần 4 năm đảm nhận chức Khuxu mật sứsử, ông bị bãi chức, điều tới [[Hoài Dương|Trần Châu]], rời xa kinh đô. Trước khi ông rời khỏi kinh đô, Tống Nhân Tông còn ban thêm cho ông hàm Đồngđồng Trungtrung thư Mônmôn hạ Bìnhbình chương sự (Tểtể tướng), vì thế dân gian mới có câu "tòng sĩ binh đáo Nguyênnguyên soái, tòng bố y đáo Tểtể tướng" để nói về ông. Tuy vậy, triều đình vẫn tiếp tục cho người giám sát ông, với việc mỗi nửa tháng lại cho người tới, về mặt danh nghĩa là hỏi thăm sức khỏe, nhưng thực ra là để giám sát. Sau đó ông bị mắc bệnh "sợ hãi suốt ngày" nên chưa tới nửa năm đã phát bệnh mà chết, hưởng dương 49 năm, thụy ''' Tương'''.
 
==Ghi chú==
18.958

lần sửa đổi