Khác biệt giữa các bản “Tuyến thượng thận”

''1.3. Huyết áp hạ.'' Hạ cả số tối đa và tối thiểu, nhất là trong đợt tiến triển. Người bệnh bị nhức đầu hoa mắt, có xu hướng thỉu đi.
 
''1.4. Gầy, sút nhanh.'' Trong vài tháng có thể sút 3–4  kg.
 
'''2. Cường vỏ thượng thận:'''
:- Lông mọc nhiều, ngay cả nơi không có nay cũng thấy như: đàn bà mọc râu mép như đàn ông.
 
:- Huyết áp tăng cao: số tối đa có thể tới 15-20cmHg, tối thiểu từ 10–14  cm Hg.
 
:- Mệt nhọc, làm người bệnh không muốn vận động.