Khác biệt giữa các bản “Lai Châu (thành phố)”

n
n
n (→‎Lịch sử hành chính: Lỗi ngữ pháp)
Năm 2004, [[Chính phủ Việt Nam]] chia tỉnh Lai Châu cũ thành hai tỉnh [[Điện Biên]] và [[Lai Châu]] mới. Thị xã Lai Châu cũ (trước năm 2004) thuộc địa phận của tỉnh [[Điện Biên]] và được đổi tên thành thị xã [[Mường Lay]] vào năm 2005. Toàn bộ thị trấn Phong Thổ (cũ) của huyện [[Phong Thổ]] được chuyển thành một phần của thị xã Lai Châu mới vào năm 2004 để làm tỉnh lỵ của tỉnh Lai Châu mới, ban đầu gồm 3 phường: Quyết Thắng, Đoàn Kết, Tân Phong và 2 xã: Nậm Loỏng, San Thàng.<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh/Nghi-dinh-176-2004-ND-CP-thanh-lap-thi-xa-Lai-Chau-va-thanh-lap-thi-tran-thuoc-cac-huyen-Tam-Duong-Phong-Tho-tinh-Lai-Chau-vb5530t11.aspx Nghị định 176/2004/NĐ-CP về việc thành lập thị xã Lai Châu và thành lập thị trấn thuộc các huyện Tam Đường, Phong Thổ, tỉnh Lai Châu]</ref> Ngày [[2 tháng 12]] năm [[2012]], thành lập thêm 2 phường Đông Phong (tách ra từ phường Tân Phong) và Quyết Tiến (tách ra từ phường Quyết Thắng).<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-quyet-71-NQ-CP-nam-2012-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-de-thanh-lap-don-vi-vb150870.aspx Nghị quyết 71/NQ-CP năm 2012 điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện thuộc tỉnh Lai Châu]</ref>
 
Ngày [[1 tháng 2]] năm [[2013]], thị xã Lai Châu được [[Bộ Xây dựng (Việt Nam)|Bộ Xây dựng]] ký quyết định công nhận là [[đô thị loại 3]].<ref>[http://www.sxdlaichau.gov.vn/?act=info&cat_id=108&id=1157 Quyết định v/v công nhận thị xã Lai Châu là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Lai Châu], Trang tin điện tử Sở Xây dựng Lai Châu</ref> Ngày [[27 tháng 12]] năm [[2013]], [[Thủ tướng Việt Nam|Thủ tướng Chính phủ]] ký Nghị quyết số 131/NQ-CP nâng cấp thị xã Lai Châu thành thành phố Lai Châu thuộc tỉnh Lai Châu.<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-quyet-131-NQ-CP-nam-2013-thanh-lap-thanh-pho-Lai-Chau-vb217701.aspx Nghị quyết 131/NQ-CP năm 2013 thành lập thành phố Lai Châu thuộc tỉnh Lai Châu]</ref>.Hiện nay, thành phố Lai Châu: diện tích 70,77&nbsp;km², gồm 5 phường và 2 xã.
 
thành phố Lai Châu có diện tích 70,77&nbsp;km², gồm 5 phường và 2 xã.
 
{| class="wikitable"
909

lần sửa đổi