Khác biệt giữa các bản “Cỗ máy thời gian (phim 2002)”

n
→‎Chú thích: General Fixes, +Thể loại:Phim làm lại,+Thể loại:Phim lấy bối cảnh ở thành phố New York,+Thể loại:Phim lấy bối cảnh ở thập niên 2030,+Thể loại:Phim lấy bối cảnh ở tương lai,
n (→‎Chú thích: General Fixes, +Thể loại:Phim của Warner Bros.,)
n (→‎Chú thích: General Fixes, +Thể loại:Phim làm lại,+Thể loại:Phim lấy bối cảnh ở thành phố New York,+Thể loại:Phim lấy bối cảnh ở thập niên 2030,+Thể loại:Phim lấy bối cảnh ở tương lai,)
[[Thể loại:Phim đề tài du hành thời gian]]
[[Thể loại:Phim của Warner Bros.]]
[[Thể loại:Phim làm lại]]
[[Thể loại:Phim lấy bối cảnh ở thành phố New York]]
[[Thể loại:Phim lấy bối cảnh ở thập niên 2030]]
[[Thể loại:Phim lấy bối cảnh ở tương lai]]