Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
General Fixes
{{div col end}}
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
== Liên kết ngoài ==
{{commons|Bofors 40 mm gun}}