Khác biệt giữa các bản “Tổng công ty Đường sắt Việt Nam”

n
General Fixes
n (General Fixes)
{{Tóm tắt về công ty
| tên = Tổng Công ty Đường sắt <br> Việt Nam </br />
| biểu trưng =
| loại = Tổng Công ty Nhà nước
| trụ sở = Số 118, đường Lê Duẩn, [[Hà Nội]], {{VIE}}
| ngành = Dịch vụ Vận tải Đường sắt
| thành viên chủ chốt = Tổng Giám đốc - Nguyễn Đạt Tường <br> Chủ tịch hội đồng Thành viên - Trần Ngọc Thành </br />
| số nhân viên =
| sản phẩm = [[Vận tải Đường sắt]] và nhiều ngành nghề liên quan
| thu nhập =
| lãi thực =
| trang chủ = [http://http://www.vr.com.vn/ www.vr.com.vn]
}}
'''Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam''' (VNR) là mô hình Tổng Công ty Nhà nước thuộc sự quản lý của Bộ Giao thông Vận tải, được thành lập theo Quyết định số 34/2003/QĐ-TTg <ref name="34/2003/QĐ-TTg">{{Chú thích|
Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 34/2003/QĐ-TTg ngày 4 tháng 3 năm 3 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở tổ chức lại Liên hiệp Đường sắt Việt Nam.
 
Ngày 25 tháng 6 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 973/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty mẹ- Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thành Công ty TNHH Một thành viên thuộc sở hữu Nhà nước. <ref name="973/QĐ-TTg">{{Chú thích|
url =http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&org_group_id=0&_piref135_27862_135_18217_18217.org_id=0&type_group_id=0&_piref135_27862_135_18217_18217.type_id=0&_piref135_27862_135_18217_18217.document_id=95340&p1=973/Q%C4%90-TTG&p2=Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh&p3=C%C6%A1%20c%E1%BA%A5u%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c|
title = PChuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam|
}}</ref>
 
Ngày 21 tháng 1 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 198/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015 theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. <ref name="198/QĐ-TTg">{{Chú thích|
url =http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=165499|
title = Phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam|
** Kinh doanh xăng, dầu, mỡ bôi trơn của ngành đường sắt;
 
Ngoài ra là các ngành nghề khác do Bộ Giao thông Vận tải quy định. <ref name="VNR">{{Chú thích|
url =http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/DoanhNghiep/ChiTietVeDoanhNghiep?companyTypeId=119&companyId=1415|
title = Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR)
accessdate = 09/02/2012
}}</ref> theo đó đưa ra quan điểm, và các mục tiêu cụ thể trong hai giai đoạn, đến năm 2010 và giai đoạn 2010 đến 2020, trong đó, đường sắt sẽ được từng bước nâng cao năng lực, hiện đại hóa, cải tạo và nâng cấp, trong đó các mục tiêu trọng điểm phải kể đến :
* Dự án nâng cấp an toàn cầu Đường sắt trên [[Đường sắt Bắc Nam|tuyến đường sắt Thống Nhất]]. <ref name="ĐS/Bắc-Nam">{{Chú thích|
url =http://www.vr.com.vn/tin-tuc/dong-tho-goi-thau-xay-lap-cp1a-du-an-nang-c%E1%BA%A5p-an-toan-cau-ds-tren-tuyen-ds-thong-nh%E1%BA%A5t.html|
title = Dự án nâng cấp an toàn cầu Đường sắt trên tuyến đường sắt Thống Nhất|
...
 
Tuy nhiên, sau một loạt các tiêu cực trong ngành đường sắt bị phanh phui vào tháng 5 năm 2014, hầu hết các dự án lớn mà các dự án lần lượt được chuyển giao về ban quản lý dự án trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải. <ref name="ĐS/ODA">{{Chú thích|
url =http://queenviet.com/tu-van/tong-cong-ty-duong-sat-bi-tuoc-hang-loat-du-an-oda|
title = Tổng Công ty Đường sắt bị tước hàng loạt các dự án ODA|
 
==Bộ máy tổ chức==
Tổng Công ty là một doanh nghiệp thuộc sự quản lý của [[Bộ Giao thông Vận tải (Việt Nam)|Bộ Giao thông Vận tải]]. Hiện nay, Tổng giám đốc là ông Nguyễn Đạt Tường và chủ tịch hội đồng thành viên là ông Trần Ngọc Thành. <ref name="VNR"/>{{Chú thích|
url =http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/DoanhNghiep/ChiTietVeDoanhNghiep?companyTypeId=119&companyId=1415|
title = Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR)
}}</ref>
===Các đơn vị thành viên===
Dưới đây là danh sách các đơn vị thành viên của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tại thời điểm thành lập, ban hành theo ''Quyết định 198/QĐ-TTg'' về Tái cơ cấu Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam ban hành ngày 21 tháng 1 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.