Jspeed1310

Gia nhập ngày 25 tháng 5 năm 2010
|-
|Thảo luận diễn đàn || {{tlsx|forum |người viết thảo luận bị xoá |người xoá|<nowiki>~~~~~</nowiki>}}||||
|-
 
|Thảo luận công kích thành viên khác|| {{tlsx|văn minh|người viết thảo luận bị xoá |người xoá|<nowiki>~~~~~</nowiki>}}||||
|}