Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
→‎Liên kết ngoài: General Fixes, +Thể loại:Quốc gia châu Phi,
[[Thể loại:Quốc gia thành viên Khối Thịnh vượng chung Anh]]
[[Thể loại:Quốc gia và vùng lãnh thổ nói tiếng Anh]]
[[Thể loại:Quốc gia châu Phi]]