Jspeed1310

Gia nhập ngày 25 tháng 5 năm 2010
{| cellspacing="0" style="width: 238px; color: black; background: #A9A9A9;"
| style="width: 45px; height: 45px; background: white; text-align: center;" |[[Tập tin:Buồn chán.png|45px]]
| style="font-size: 8pt; padding: 4pt; line-height: 1.25em;" | Thành viên này '''[[Độc thân|<font color=black>độc thân</font>]]'''.
|}</div>
[[Thể loại:Thành viên Wikipedia tại Hà Nội]]