Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Tất Nhiên”

Ngoài sáng tác thơ, ông còn viết một số bài nhạc, nổi tiếng trong số đó là bài "Chiều trên đường Hồng Thập Tự" và lời ca cho bài "Trúc đào" (nhạc của [[Anh Bằng]]).
 
==Những bài hát [[phổ thơ]] Nguyễn Tất Nhiên==
*Chiều trên đường Hồng Thập Tự (tự sáng tác)
*Khi nào em vượt biển (tự sáng tác)