Khác biệt giữa các bản “Chung Il-kwon”

n
n (Alphama Tool, General fixes)
n (→‎Liên kết ngoài: General Fixes)
| ALTERNATIVE NAMES =
| SHORT DESCRIPTION = South Korean general
| DATE OF BIRTH = Novemberngày 21, tháng 11 năm 1917
| PLACE OF BIRTH =
| DATE OF DEATH = Januaryngày 17, tháng 1 năm 1994
| PLACE OF DEATH =
}}