Khác biệt giữa các bản “Asunción”

 
== Khí hậu ==
Khí hậu Asunción là [[khí hậu lục địa]], ấm và ẩm quanh năm. [[Vũ lượng]] là 1.420 mm. Tháng Mười mưa nhiều nhất.
 
[[Nhiệt độ]] cao trung bình là 29,4 °C và thấp trung bình là 24 °C.
 
{{Weather box